මුල්‍ය වෙළද පොලේ ලාභ ලබන ආකාරය

මුල්‍ය වෙළද පොලේ ලාභ ලබන ආකාරය

දැන් අපි ඉතා ‌හ‌ොදින්ම දන්නවා ‌ම‌ොකද්ද මුල්‍ය වෙළද පොල කියන්නේ හා එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ. එත් එක්කම දැන් පුහුණු ගිණුමෙනුත් ගණුදෙනු කරනවනේ. ඒක නිසා මෙි ලිපියෙන් තවත් පියවරක් ඉදිරියට තියලා මම උත්සහ කරනවා මුල්‍ය වෙළද පොලෙන් ලාභ ලබාගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබදව විස්තරාත්මකව කතා කරන්න. මොකද ගණුදෙනු දැමිමා කියලා වැඩක් නැ එතනින් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් නැත්තං. ඒක නිසා මෙතනින් මම උත්සහ කරන්නේ Forex Market තුල භාවිතා වන මුදල් වර්ග භාවිතා කරලා ගණුදෙනු කරනකොට කොහොමද ලාභ ලැබෙන්නේ කියන එක තියරි විදියට පැහැදිලි කරන්න. 

Forex Market හි භාවිතා වන ප්‍රධාන මුදල් වර්ගයන් වලිනුත් වෙළද පොලට වැඩිම බලපෑමක් එල්ල කරන්නේ USD , EUR හා GBP කියන මුදල් වර්ග තුන. මෙි මුදල් ප්‍රබලයි වගේම තමයි අපි ගනුදෙනු සදහා භාවිතා කරන්නෙත් මෙන්න මෙි මුදල් වර්ග. ඒ කියන්නේ EUR/USD හා GBP/USD. මෙතනදි අදහස් වෙන්නේ EUR vs USD හා  GBP vs USD කියන විදියට. මෙික තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. පහත රැපයෙන් මෙි වගේ විවිධ වු මුදල් වර්ග Forex Market හිදි අපට හමුවන ආකාරය දක්වලා තියෙනවා.ඉහත ඡායාරෑපයේ ඇත්තටම තියෙන්නේ අපි ඉදිරියේදි ගණුදෙනු කරන්න භාවිතා කරන මෘදුකාංගයේ තියෙන සත්‍ය මුදල් වර්ගයන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙි මුදල් වර්ග දැක්වෙන වගුවෙි තියෙනවා Bid හා Ask කියලා වර්ග දෙකක්. මොකක්ද මෙි ? මෙි Bid හා Ask කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නෙත් Sell , Buy කියන එකම තමයි.  වැඩිය හිතන්න අවශ්‍ය නැ.

ඒවගේම Forex Market හි තවත් විශේෂත්වයක් තමයි වෙළද පොළ ඉහළ ගියත් පහළ ගියත් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒ දෙපැත්තෙන්ම ලාභ ලබන්න. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉහල යනකොට ලාභ ලබන එක වෙන්න පුලුවන් දෙයක් උනත් කොහොමද පහළ යනකොට ලාභ ලබන්නේ කියලා. මෙික හරි සරලව තෙරැමි ගන්න පුලුවන් දෙයක්. සාමානයෙන් කරන්සි පෙයාර් එකක තියෙනවා මුදල් වර්ග දෙකක්. EUR/USD ගත්තොත් EUR හා USD කියන මුදල් වර්ග දෙක. මෙින්න මෙි වගේ මුදල් වර්ග දෙකක් හුවමාරැ වෙන නිසා තමයි මම කිවිවේ ඉහළ ගියත් පහළ ගියත් දෙපැත්තනේම ලාභ ලබන්න හැකි බව. තවත් සරල කරොත් EUR/USD වල මිල ඉහළ යනකොට ඔයාට පුලුවන් Buy ගණුදෙනුවක් යොදලා ලාභ ගන්න. EUR/USD වල මිල පහළ යනකොට ඔබට පුලුවන් Sell ගණුදෙනුවක් යොදලා ලාභ ගන්න.

දැන් කොටස් වෙළද පොල දිහා බැලුවොත් ඔබට පේනවා මෙහේම ගණුදෙනු ක්‍රමයක් එකේ නැති බව. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළද පොලේදි මිල පහළ යනකොට අපිට ලාභ ගන්න හැකියාවක් නැ. පහල යනකොට මිලදි ගත්තොත් ඉතින් වෙන්නේ ආලාභයක් පමණයි ඒ කොටස් වල මිල පස්සේ ඉහල ගියේ නැත්තං. මෙිකට හේතුව කොටස් වෙළද පොළදි අපිට ගණුදෙනු කරන්න වෙන්නේ එක් අවස්ථාවක එක සමාගමක කොටස් වල විතරයි. ඒක නිසා කොටස් වෙළද පොලෙදි අපිට ලාභ ගන්න පුලුවන් වෙන්නේ මිල පහළ යන අවස්ථාවක මිලදි ගෙන මිල ඉහළ අවස්ථාවක විකිනීම මගින්. එහේම නැතිව ඉහල යන අවස්ථාවක මිලදි ගෙන පහල යනකොට විකුණලා වැඩක් නැ. 

ඉහත දක්වා ඇති ඡායාරෑපය අවධානයට ගන්න. එහි සදහන් EUR/USD මුදල් කාණ්ඩය අප මිලදි ගැනීම හා විකිණිම පැහැදිලි කිරීම සදහා යොදා ගත්තොත්,

මුදල් වර්ගය             Bid(Sell Price)        Ask (Buy Price)
EUR/USD                    1.2875                   1.2878

මිල ගණන් ඉහළ යන්නේනමි ලාභ ලැබෙන ආකාරය (Market Buy වන අවස්ථාව)

කිසියමි වු මුදල් වර්ගයකට අදාල මිල ගණන් ලෝක මුල්‍ය වෙළද පොලේදි තත්පරයෙන් තත්පරය වෙනස් වෙන බව අපි දැනටමත් දන්නවා. එයට හේතුව මුල්‍ය වෙළද පොලේ ප්‍රධාන මුදල් වර්ග කෙරෙහි පවතින අතිවිශාල ඉල්ලුම. මෙම මුදල සදහා කරන්නා වු ඉල්ලුම හා එම මුදල් වර්ග වල වෙළද පොලේ පවතින සැපයුම මත තමයි මිල ගණන් ඉහළ හෝ පහල යනවාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් ඉහත මුදල් වර්යේ මිල ගනන් ඉහළ යනවා කියලා හිතලා පහත උදාහරණය බලන්න.

forex Market හි මිල ගනන් ඉහළ යැමේ ප්‍රවනථාවයක් ඇත්නමි අප දැන් ඇති මිලට මුදල් මිලදි ගෙන තිබිය යුතුයි. මොකද නැත්තං මිල ගණන් ඉහළ ගිය පසු විකීණිම සදහා අපි ළග මොකවත් නැති නිසා. එහේනමි මෙි අවස්ථාවෙදි ඔබ කරන්න ඔනි ගණුදෙනුව තමයි Buy හෙවත් මිලදි ගැනීම. මෙන්න මෙි අවස්ථාවෙදි ඔබට අදාල වන්නේ මෙහි ඇති Ask හෙවත් Buy Price ලෙස සදහන් වෙලා තියෙන මිලයි. 

දැන් ඉහත මිල ගනන් වලට අනුව ඔබ වෙළද පොලේ පවතින මිලට මිලදි ගැනිමක් කරොත් ඔබට අදාල වන මිල වෙන්නේ 1.2878. හොදින් බලන්න මෙික. එතකොට ඔබට ලාභ ලැබෙන්නේ කොහොමද ?

ඔබ මිලදි ගත්තේ 1.2878 නමි , ඔබට ලාභයක් ලැබීම සදහා වෙළද පොළ මිල මෙම මිලට වඩා ඉහළ යා යුතුමයි. සාමාන්‍ය ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ දැනට පවතින Ask ( Buy Price) මිලට වඩා Bid (Sell Price) මිල ඉහළ යා යුතු වීමයි. තව දුරටත් සරල කරොත් දැනට පවතින Bid (Sell Price ) 1.2875 මිල 1.2878 වඩා ඉහළ යා යුතුයි. ඇයි දැන් මෙි Bid (Sell Price ) එක ඉහළ යන්න ඔනි කියලා කියන්නේ ? මෙන්න මෙික තමයි මිල ඉහල ගියාම අපි මිලදි ගත් මුදල් ප්‍රමාණය විකුණන මිල වෙන්නේ. එතකොට Bid (Sell Price ) එකේ මිල 1.2878 වඩා ඉහල ගියේ නැත්තං අපි මිලදි ගත් මුදල් ප්‍රමාණය විකුනන්න තාම සුදුසු නැ. හරි. දැන් වෙළද පොල ඉහළ ගිහිල්ලා forex Market එකේ EUR/USD පවතින්නේ පහත මිල ගණන් යටතේ යැයි උපකල්පනය කළහොත් 

මුදල් වර්ගය       Bid(Sell Price)           Ask (Buy Price) 
EUR/USD              1.2880                       1.2883

ඔබ මිලදි ගත්තේ 1.2878 ට. දැන් මිල 1.2880(Bid - Sell Price) නිසා ඔබට පේනවා මුලින් මිලදි ගත් මිලට වඩා ඒකක දෙකක් වර්ථමාන මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මුලින් ගත් මුදල් ප්‍රමාණය විකීනීම සදහා සුදුසුයි.  දැන් මෙි වර්ථමාන මිලට අපි සතු මුදල් ප්‍රමාණය විකීනීම කරොත් අපිට ඒකක දෙකක ලාභයක් ලැබෙනවා. 

1.2880 - 1.2878 = 2

පේනවනේ. හරිම සරලයි. හැබැයි මෙි වැඩිවු ප්‍රමාණයට forex Market එකේදි අපි ඒකක කියලා කියන්නැ. ඒකට අපි භාවිතා කරන වචනය තමයි pips කියන එක. මතක තියාගන්න. 

(මෙතනදි සරලවම කියනවනමි කියන්න තියෙන්නේ ඔබ මොන අවස්ථාවක හරි Buy කරපු මිටල වඩා BID/ SELL Price එක ඉහළ ගියොත් ලාභ ලැබෙනවා කියන එකයි.)

මිල ගණන් පහළ යන්නේනමි ලාභ ලැබෙන ආකාරය (Market Sell වන අවස්ථාව)

මං කලින් ප්‍රකාශ කලා වගේ forex Market හි තවත් විශේෂතවයක් තමයි මිල ගණන් පහළ ගියත් ලාභ ලැබීමෙි හැකියාව. සත්‍ය වෙළද පොළ ගත්තොත් මෙි දේ නිතර දකින්න ලැබෙනවා. ඉහල යනවා පහළ යනවා සාමාන්‍යයි. දැන් එතකොට කොහොමද මිල ගණන් පහළ යද්දි අපි ලාභ ලබන්නේ. මෙික කරන්නනමි ඔබට සිද්ධ වෙනවා කලින් අපි කතා කරපු Buy ගණුදෙනුව වෙනුවට දැන් Sell කියන ගණුදෙනුව භාවිතා කරන්න. මොකද අපි යන්නේ Sell ගණුදෙනු වලින් ලාභ ලැබිම ගැන කතා කරන්න නිසා.

ඉහත මුල්ම උදාහරණය ගත්තොත් හිතන්න දැන් වෙළද පොල පහළ යන අවස්ථාවක් නිසා ඔබ යොදනවා Sell ගණුදෙනුවක්. එතතොට අපිට සෙල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන මිල තමයි Bid(Sell Price) කියන්නේ. කලින් Buy අවස්ථාවෙදි අපි භාවිතා කරේ Ask (Buy Price) එක දැන් Bid(Sell Price) එක. ඒ කියන්නේ ඔබට සෙල් ගණුදෙනුව යොදන්න වෙන්නේ 1.2875 කියන මිලට. දැන් කොහොමද එතකොට ලාභ ලැබෙන්නේ ?

ඔබ මිලදි ගත්තේ 1.2875 නිසා , ඔබට ලාභයක් ලැබීම සදහා වෙළද පොළ මිල මෙම මිලට වඩා පහළ යා යුතුය. එනමි දැනට පවතින BId ( Sell Price) මිලට වඩා Ask (Buy Price) මිල පහළ යා යුතු වීමයි. තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්නේනමි දැනට පවතින Bid (Sell Price ) 1.2875 මිලට වඩා Ask (Buy Price) 1.2878 පවතින මිල පහළ යා යුතුය. එහේම ගියේ නැත්තං ඔබට ලාබයක් ලැබෙන්නැ. හිතමු වෙළද පොල මිල ගණන් පහළ ගිහිල්ලා forex Market හි EUR/USD පවතින්නේ පහත මිල ගණන් යටතේ කියලා,

මුදල් වර්ගය              Bid(Sell Price)              Ask (Buy Price)
EUR/USD                     1.2870                          1.2873 


ඔබ Sell කරනු ලැබුයේ 1.2875ට. එතකොට දැන් මිල 1.2873(Ask - Buy Price) වන නිසා එය අපි සෙල් කරපු මිලට වඩා pips දෙකක් පහළ ගිහිල්ලා තියෙන ආකාරය අපිට හොදින්ම පේනවා. මෙි කියන්නේ දැන් ඔබට පිප්ස් 2 ක ලාභයක් ලැබිලා. 

                             1.2875 - 1.2873 = 2

මේ අවස්ථාවේ ඔබ මුලින් සෙල් කරපු මුදල් ප්‍රමාණය විකුණා දැමිමොත් ඔබට මෙම ඒකක දෙකක ලාභය ලබා ගත ගන්න පුලුවන්. පැහැදිලිද ? මෙි ගැන විශාල වශයෙන් හිතන්න යන්න එපා. බොහෝම සරල විදියට හිතන්න. මොකද මෙහේම වචන වලින් කියවලා ඔබට තෙරැනේ නැ කියන ලොකු ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි පුහුණු ගිණුමි වලට ගියාට පස්සේ මෙි කතා කරන දේවල් සැබැවින්ම අත්දකින නිසා හොදින් අවබෝධ කරගන්න අවස්තාවක් ලැබෙනවා.

මෙි සදහන් කරපු විස්තර පිළිබදව ආපහු බැලුවොත් මුල්‍ය වෙළද පොල ඉහළ යනවනමි Market Buy ලෙසත්, පහළ යනවනමි Market Sell ලෙසත් විදියට තමයි අපි හදුන්වන්නේ. ( මෙක අර Buy කථාවේ අනිත් පැත්ත වගේ තමයි. ඔයා යමි අවස්ථාවක Sell ගණුදෙනුවක් දාපු මිලට වඩා Market එක පහළ ආවොත් ලාභ ලැබෙනවා කියන එක. දැන් ඔයා හිතනවා ඇති ගණන් අඩු වුනාම ලාභ ලැබෙන්නේ කොහෝමද කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙතන මුදල් වර්ග දෙකක් තියෙන නිසා. Market එක වැඩි වෙනකොට Buy කරන්නේ EUR Market අඩුවෙනකොට Buy කරන්නේ USD. ඉතින් මේ මුදල් වර්ග දෙකේ මුලින්ම තියෙන්නේ EURO නිසා තමයි ඔය අඩුවෙනාකොට කරන්නේ Sell කියලා කියන්නේ. දැන් තේරැනා නේද ? )

මිල ඉහළ යන අවස්ථාව පිළීබදව තව දුරටත් පැහැදිලි කිරීම (Market Buy )

දැන් ඔයාලා දන්නවා මිල ඉහළ යනකොට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්ණයක් ඇති වෙන්න පුලුවන් නිසා මම නැවත වරක් මෙක වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දෙන්නමි. හරිම ලේසි. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිවිවා වගේ මේක මහ ලොකුවට හිතා ගන්න එපා. එතකොට තෙරෙන ටිකත් නොතෙරෙන්න ගන්නවා. හරි අපි බලමු මිල ගණන් ඉහළ යන කොට එසෙත් නැත්තමි Market Buy වෙන කොට මොකද වෙන්නේ කියලා. පහත පින්තරය බලන්න.සාමාන්‍යෙයන් මුල්‍ය වෙළද පොලේ ගණුදෙනු කරන කොට අපිට Buy or Sell කරනන් යන අවස්ථාවලදි හා අනෙක් අවස්ථාවලදි අපිට මුදල් වර්ග දෙකක් තමයි එකට හමිබ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ EUR/USD වගේ. දැන් මම මෙතන උදාහරණයටත් ඇරගෙන තියෙන්නේ මෙකම තමා. මෙතනදි ඇයි අපි වෙළ පොළ ඉහළ යන කොට Buy කරලා ලාභ ගන්න පුලුවන් කියන්නේ. මෙතනදි මුදල් වර්ග දෙකක් තියෙන නිසා එකක් ඉහළ යන කොට අනික පහළ යනවා. අනික ඉහළ යන කොට මුල් එක පහළ යනවා. ඉතින් මිළ ගනන් ඉහළ යන අවස්ථාවේදි මුලින් තියෙන EUR ඉහළ ගිහිල්ලා USD පහළ යන නිසයි අපිට Buy කරලා ලාභ ගන්න පුලුවන් කියන්නේ. උඩ පින්තුරේ දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙි සිදුවිම. දැන් පැහැදිලිනේ. EUR ඉහළ යනකොට USD පහළ යනවා. මේ අවස්ථාවෙදි අපිට ලාභ ගන්න ඔනිනමි මොනවා Buy කරන්න ඔනි. ඒක නිසා ඉහළ යන යුරෝ තමයි අපි මිලදි ගන්නේ(Buy). එවගේම මෙි ගණුදෙනුවට කියනවා BUY Trade කියලා. 

මිල ගනන් පහළ යන අවස්ථා හෙවත් වෙළද පොල Sell අවස්ථාව පිළිබදව තව දුරටත් (Sell Trade)

දැන් මෙන්න මෙතන තමයි ගොඩක් අයට ප්‍රශ්ණය එන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි වෙළද පොල ඉහළ යනකොට ලාභ ලබන්න පුලුවන් වුනාට කොහෝමද වෙළද පොල පහළ යනකොට ලාභ ගන්නේ කියලා. මෙක මෙහේ හිතෙන්නේ මෙක දිහා හරිම අමාරැවෙන් බලන අයට. මං උඩින් කිවිවා වගේ සැහැල්ලුවට හිතුවනමි හරිම ලේසි. හරි අපි බලමු මේක කොහෝමද වෙන්නේ කියලා. පහත පින්තුරය බලන්න.උඩින් පින්තුරයේන් පැහැදිලිව පේනවා වෙළද පොළ පහන යන අවස්ථාවෙදි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පහළ යනකොට EUR පහළ යනවා USD ඉහළ යනවා. මං කලින් කිවිවනේ මෙතනදි BUY or SELL කියලා අපි කියන්නේ මුලින් තියෙන මුදල් වර්ගයට සිද්ධ වෙන දේ අනුව කියලා.

දැන් මෙතනදි මුලින් තියෙන්නේ EUR හැබැයි ඒක වෙළද පොළ පහල යන නිසා පහළ යනවා. අන්න ඒක නිසා අපි කියනවා ඒකට Market Sell or Sell trade කියලා. දැන් බලමු මෙහේම පහළ යනකොට කොහෝමද ලාබ එන්නේ කියලා.

මං මුලින් කිවිවනේ BUY or SELL මේ මොන ක්‍රමයෙන් හරි ලාභ එන්නන් අපි මොනව හරි මිලදි අරගෙන තියෙන්න ඔනි. ඒ කියන්නේ BUY කරලා තියෙන්න ඔනි. හැබැයි වෙළද පොළ පහළ යනකොට අපිට EUR මිලදි ගන්න(Buy) කරන්න පුලුවන්ද ? බෑ..මොකද EURO දැන් පහළ යනවා. ඉතින් මෙ අවස්ථාවේ අපිට ලාභ ගන්නනමි මිලදි ගන්න තියෙන්නේ USD. ඒක මිලදි නොගෙන අපිට ලාභ ගන්න විදිහක් නැ. මෙකේ තෙරැම වෙළද පොළ SELL වෙන අවස්ථාවෙදි අපි ලාභ ගන්න ඔනිනමි අපි කරන්න ඔනි USD Buy කරන එක.

(මෙක ඉතින් අපිට වෙනම USD buy කරන්න ඔනි නැ මෘදුකාංගයෙන් ගණුදෙනු කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒ මෘදුකාංගයේදි අපි අදාල මුදල් වර්ගයට අනුව වෙළද පොළ පහළ යන අවස්ථාවේදි Sell Trade එකක් දැමිමොත් ස්වංකියවම USD buy වෙනවා. ආයේ හොය හොය ඉන්න දෙයක් නැ. ඒහේ ඉතා පහසුවෙන් ගණුදෙනු කරන්න තමයි මෘදුකාංගය හදලා තියෙන්නේ. )

හරි දැන් මෙ පහළ යන අවස්ථාවේ USD buy කලාම වෙළද පොළ පහල යන්න යන්න USD තවත් ශක්තිමත් වෙලා ඉහළ යනවා. (උඩ පින්තුරය හොදින් බලන්න) . ඉතින් මුලින් අපි USD මිලදි ගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා USD වල මිල ඉහළ ගිය ගමන් අපිට ලාභ ලැබෙන්න ගන්නවා. දැන් මෙි කතාව හරි විදියට EUR පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි සෙල් කරපු මිලට වඩා Ask මිල පහළ ගියාම.

සාමාණයෙන් Buy අවස්ථාවෙදි වෙන දේම තමා මෙතනදිත් USD වලට වෙන්නේ. හැබැයි මෙහි විශේෂත්වය වෙළද පොල ඉහළ ගියත්, පහළ ගියත් මේ ඔක්කෝම පෙන්වන්නේ EUR වලට සාපෙක්ෂව. USD වල වෙනස් වීම උනත් පෙන්වන්නේ EUR වලට සාපෙක්ෂව. මෙන්න මෙි හේතුව නිසා තමයි වෙළද පොළ පහළ යන අවස්ථාවෙදි Sell කරලා ලාභ ගන්න පුලුවන් කියන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම කරන්නේ අපි USD buy කරන එක. නමුත් මුලින් තියෙන මුදල් වර්ගයට අනුව ඔක්කෝම ගණුදෙනු ප්‍රකාශ කරන නිසා තමයි මෙතන SELL trade දාලා ලාභ ගන්න පුලුවන් කියන්නේ. හරිම සරලයි.. දැන් පැහැදිලියි නේද හොදටම. තවත් නැතිනමි අහන්න පුලුවන්.

© Copyright Lakforex. All Rights Reserved. 2010-2024

Risk Disclaimer

Trading foreign currency exchange and Crypto Exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.