Inside Bar Trading පිළිබදව

අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් ඉතා වැදගත් එ වගේම පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි Price Action ක්‍රමවෙිදයක් ගැන තමා. මෙි සිස්ටමි එකේ නම අපේ අද ලිපියේ මාතෘකාවෙම තියෙනවා. ඒක තමයි INSIDE BAR. ඇත්තටම කිවිවොත් මෙික තරමක් සරල ක්‍රමවෙිදයක් වුනාට මෙකෙන් දිනපතා ගණුදෙනු කරන්නෙකුට බොහෝ ප්‍රෙයා්ජන ගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක්. මොකද මං අර මුලින්ම කිවිවා වගේ මෙි ක්‍රමවෙිදය අවබෝධ කර ගන්න ඉතා පහසු වගේම මතක තියා ගන්නත් ඉතා පහසු නිසා. 

මොනවද මෙි INSIDE BAR කියන්නේ. 

අපි සාමානයෙන් ගණුදෙනු යොදනකොට MT4 කැන්ඩිල්ස්ටික් පැටර්න් මෙි වෙනකොට අදුනා ගන්න දන්නවනේ. ඒ සමිබන්ධ ලිපි කිහිිපයකුත් මෙි වෙනකොට දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙි INSIDE BAR ක්‍රමවෙිදයටත් පැටර්න් ටිකක් තියෙනවා. මොකද ඒ පැටර්න් මතක තියා ගත්තම අපිට මෙි INSIDE BAR ක්‍රමය හමුනෙ තැන් පහසුවෙන් අදුනා ගන්න ලේසි නිසා. සරල පැහැදිලි කිරීමක් කලොත් අපිට මෙි INSIDE BAR කියන ක්‍රමය භාවිතා කරන්න අපිට ඉතා සුළු සිද්ධාන්තයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි සාමානයෙන් චාර්ටි එකක් කැන්ඩිස්ටික් ගමන් කරන මගේදි තරමක විශාල කැන්ඩිස්ටික් එකකට වඩා එයට සාමාන්තරව මැදින් නමුත් එයට වඩා ලොකු නැති තවත් කැන්ඩිල්ස්ටික් එකක් පිහිටීම. මං දන්නවා මෙි මේක මෙහේම කිවිවට පැහැදිලි වෙන්නේ නැ කියලා. මම පහතින් දාලා තියෙන පින්තුර බලන්න.  


ඔය ඉහත ඡායා රෑපයේ තියෙන්නේ මෙි INSIDE BAR කියන එක අපිට චාර්ටි එකේදි හමුවෙන්න පුලුවන් එක විදියක්. මෙන්න මෙි විදියට තමයි අපිට චාර්ටි එකේදි මෙි අපි අද කථා කරන INSIDE BAR ක්‍රමය හමු වෙන්න ඔනි වගේම මෙි පින්තුරයේ තියෙන විදියටම මුල් candlestick එක විශාල වෙලා ඊලග candlestick එක මුල් candlestick එකට වඩා පොඩියට නමුත් එහි මැදට වෙන්න තියෙන්නේ ඔනි. එහේම නැතිනං මෙික INSIDE BAR ක්‍රමවෙිදයක් වෙන්නේ නැ. අන්න ඒක හොදින්ම මතක තියා ගන්න. එතකොට මෙි ක්‍රමය භාවිතා කිරීමෙිදි අපි මෙි මුලින් තියෙන විශාල candlestick එකට කියනවා Mother Bar එහේම නැතිනමි කෙටි විදියට MB කියලා, ඊළගට කියෙන පොඩි candlestick එකට අපි කියනවා Inside Bar එහේම නැතිනමි IB කියලා. ඒකත් හොදින් මතක තියා ගන්න. 


ඒ වගේම මම මෙි දෙවෙනුවට දාලා තියෙන්නෙත් INSIDE BAR ක්‍රමය හමුවෙන්න පුලුවන් තවත් ක්‍රමයක්. මම මෙි විදියට එක සිස්ටමි එකේ පින්තුර දෙකක් දැමිමෙි මෙි ක්‍රමය UP or DOWN candlestick ඔනි එකක් භාවිතා කරලා හැදෙන්න පුලුවන් නිසා සහ ඒක ඔයාලට අවබෝධ කරලා දෙන්න. ඒක නිසා මතක තියා ගන්න මොන candlestick එකක් වුනත් කමක් නැ. මෙන්න මෙි පින්තුර වල තිබෙන විිදියට අපට චාර්ටි එකේදි හමුවෙනවනමි ඒක අනිවාර්යෙන්ම INSIDE BAR කියන ක්‍රමයට අපිට ගන්න පුලුවන්. 

අපි කොහෝමද මෙි ක්‍රමය ගනුදෙනු සදහා භාවිතා කරන්නේ. 

මෙකේ ලොකු අමාරැවක් නැ. මුලින්ම මම සරලම ක්‍රමය පොඩිඩක් පැහැදිලි කරලා දීලා ඊට පස්සේ ඒකේ අනු කොටස් ටිකට යන්නන්. ඇත්තටම අපි මුලින්ම කරන්න ඔනි අපි ගනුදෙනු කර ගෙන යදිද් මෙි වගේ පිහිටීමක් තියෙන තැනක් හදුනා ගන්න එකනේ. හදුනා ගන්නවා කියන්නේ මෙි ගොඩාක් දවස් පහු වුනු ඒවා ගැන නෙවෙයි. ඒහේම පහු වුනු විස්තර භාවිතා කරලා වැඩක් නැති බව අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැනේ නේද. වඩාත්ම හොද ප්‍රතිපලයක් ගන්න පුලුවන් සිග්නල් එකක් හදා ගන්න අපිට මෙි INSIDE BAR එකක් Support Line එකේ අසලින් හරි Resistance Line  ආසන්නයෙන්ම හරි හදුනා ගන්න පුලුවන්නං බොහෝම ප්‍රථිපලදායක බව මට අත්දැකිමෙන්ම කියන්න පුලුවන්.  ඒ කියන්නේ අපේ චාර්ටි එකක් candlestick movement වල පහළින්ම හෝ ඉහළින්ම තැනක. පහත ඡායාරෑපය බලන්න. ඔය මම පහතින් දාලා තියෙන්නේ සත්‍ය වෙළද පොලේ GBP/USD 4H චාර්ටි එකට අදාල කොටසක්. 


දැන් ඔය මම ඉහත ඡායාරෑපයෙන් දාලා තියෙන්නේ සත්‍ය වෙළද පොලේ අපිට INSIDE BAR ක්‍රමය හමුවු අවස්ථාවක්. හොදින් බලන්න inside bar candlestick එකේන් පස්සේ වෙලා තියෙන දේ. වෙළද පොළ පහළ ගිහිල්ලා නේද. ඉහත ඡායාරෑපයට අනුව අපට A= mother bar, B= inside bar කියන එක හමුවෙනවා. සාමානයෙන් අපිට අවබෝධයට ගන්න පුලුවන් මෙි ක්‍රමය resistance level එකේදි හමුවුවහොත් පහළ යෑමක් එහේමත් නැතිනමි Down Trend එකක්. මෙි ක්‍රමය support level එකේදි හමුවුවහොත් ඉහළ යෑමක් එහේමත් නැතිනමි U Trend එකක් කියන එක. පැහැදිලිද. 

නමුත් තවත් ඉතා වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. INSIDE BAR ක්‍රමය හමුවු පමණින් අපි අපේ චාර්ටි එකේ Trend එක තීරණය කරන්න යන එක නුවණට හුරැ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හරියටම හදුනා ගැනීම සදහා තවත් පොඩි දෙයක් අපිට කරන්න වෙනවා. මොකද වෙළද පොළ නිරන්තයෙන් වෙනස්වන සුළු නිසා ගණුදෙනුවක් තිරණය කීරිමට කලින් අපි Trend එක මොකක්ද කියලා සහතික කර ගැනීම අපට වාසිදායක නිසා. පහත ඡායාරෑපය බලන්න. 


සාමානයෙන් INSIDE BAR ක්‍රමය හමුවු පසු එයින් ඊළග වෙළද පොළ නැග්ම හෝ බැස්ම හදුනා ගැනිමට මුලින්ම අපි ඉහත ඡායාරෑපයේ දාලා තියෙන විදියට ලයින් දෙකක් ඇද ගැනිම අවශ්‍යයි. එකෙන් කරන්නේ INSIDE BAR එකේන් පසුව වෙළද පොළ වෙනස්වීම මත මුදලේ blackout එක හදුනා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ලයින් දෙකක් ඇදලා තියෙන බව. ඒ ලයින් වල A තමයි සාමාණයෙන් වෙළද පොලේ ඉහළ ස්තානයක අපිට මෙි INSIDE BAR ක්‍රමය හමුවුවහොත් වැදගත් වෙන්නේ. මෙි INSIDE BAR ක්‍රමය අපිට වෙළද පොලේ පහළ ස්ථානයක හමුවුවහොත් අපිට B කියන ලයින් එක ආධාරයට ගන්න පුලුවන් ඊළග වෙනස් වීම සහතිවම හදුනා ගන්න. 

ඉහත ඡයාරෑපය අනුව හොදින් බලන්න B රේඛාව සරල රේඛිවය කැපිලා තියෙන්නේ පහළට යන candlestick එකක. අන්න එවැනි  අවස්ථාවක අපිට සහතික කර ගන්න පුලුවන් මෙන්න මෙි හේතුව නිසා වෙළද පොළ තවත් පහළ යන බව. බැරි වෙලාවත් මෙි රේඛාව කැපෙන තැන ඉහළට යන candlestick එකක් එහේම තිබුනන් අපි තව ටිකක් කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හේතුව එවැනි අවස්ථාවක අපිට ඊළග වෙනස්විම සහතික නැති නිසා. මෙන්න මෙි වගේ සහතික කර ගත්තම අපිට ඊළග නැග්ම හෝ බැස්ම සාමාණයෙන් ලොකු ගනුදෙනුවක් සදහා භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඔය ඉහත ඡායාරැපය දැක්කම ඒක හොදට පේනවා නේද. 

ඒ වගේම සුළු ගණුදෙනුවක් හදා ගන්නත් මෙින්න මෙි A, B කියන රේඛා අතර කලාපය අපිට භාවිතා කරනත් පුලුවන්. හැබැයි ඒක බොහෝම කල්පනා වෙන් කරන්න ඔනි දෙයක්. සාම්‍යෙයෙන් INSIDE BAR එක විදියට අපට පහළ යන candlestick හමුවුවහොත්, රේඛා දෙක අතර කලාපයේ බොහෝ දුරට සුළු පහළ යෑමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඉහළ යන candlestick හමුවුවහොත් රේඛා දෙක අතර කලාපයේ බොහෝ දුරට සුළු ඉහළ යෑමක් සිදු වෙන්න පුලුවන්. හොදින් මතක තියා ගන්න සමිපුර්ණයෙන්ම ඉහළ හෝ පහළ යනවද නැද්ද තියලා අපි තිරණය කරන්නේ අර උඩින් මම කිවිවා වගේ A කියන රේඛාව කැපෙන ස්ථානය අනුව. 


ඔය මම ඉහතින් දාලා තියෙන්නේ මෙි අපි කථා කරපු INSIDE BAR ක්‍රමයට අදාලව වෙළද පොලේ හමුවු තවත් එක් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මම පහතින් දාලා තියෙන්නේ මෙි INSIDE BAR ක්‍රමය අපිට Support level එකේදි හමුවු ආකාරයක සත්‍ය වෙළද පොලේ ඡායාරැපයක්. 


දැන් මෙි කාරණා ටික පැහැදිලිනේ. දැන් මෙි අපි කථාකරපු INSIDE BAR ක්‍රමයේ තවත් ක්‍රමය දෙකක් තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි අපි ඊළගට කථා කරන්න යන්නේ. මෙකට කියන්නේ combo Pattern කියලා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්ණයක් තියෙනවා මෙි Pattern වල. මොකද මෙි ක්‍රමය ටිකක් වෙළද පොලේදි හැසිරිමෙිදි හොයා ගන්න ආමාරැයි. පෞද්ගලිකව මම භාවිතා කරන්නෙත් නැ. නමුත් හැමෝගේම දැන ගැනිම සදහා මම ඒකත් මෙි ලිපියේම අන්තර්ගත කරන්නං. 

දැන් මෙි අපි කතාකරන්න යන combo Pattern වලත් තියෙනවා ක්‍රම දෙකක්. ඒ තමයි. PIN BAR+INSIDE BAR COMBO සහ INSIDE PIN BAR COMBO කියන ක්‍රම දෙක. 

මොකක්ද මෙි PIN BAR+INSIDE BAR COMBO කියන්නේ. 

මෙකේදි අපි බලන්න ඔනි ප්‍රධාන කාරනය තමයි. දිගු ෂැඩොවි එකක් සහතිව ඇති Mother candlestick එකකුයි, සහ ඉන් පස්සේ Inside bar එකකුයි තියෙන එක. ඔය මම පහතින් දාලා තියෙන විදියට. 


දැන් මෙින්න මෙි විදියට අපිට චාර්ටි එකේ හමුවුහ හොත් මම උඩින් විස්තර කරලා තියෙන විදියට අපි අදින රේඛා දෙක මාර්ගයෙන් අපිට හදුනා ගන්න පුලුවන් කම ලැබෙනවා මොකක්ද ඊළගට වෙනනේ කියලා. හැබැයි මෙි ක්‍රමය ලොකු පරාසයක ගනුදෙකුවක් සදහා භාවිතා කරන්න පුලුවන් කිලනං මම විෂ්වාස කරන්නේ නැ. මොකද මෙි ක්‍රමයන් ගොඩක් වෙලාවට හමුවෙන්නේ වෙළද පොළ ඉහළ හෝ පහළ යැමක අතර මැද ස්ථානයක. මගේ අත්දැකිමි අනුව. සමහර අවස්ථාවල මේ ක්‍රමය වෙළද පොළ නැග්මෙි හෝ බැස්මෙි උඩින්ම හෝ පහළින්ම හමුවෙන්නත් පුලුවන්. ඒවගේ අවස්ථාවන් වලදි කල්පනා කාරිව මම උඩින් දිලා තියෙන විස්තරත් භාවිතා කරලා ගනුදෙනුව තෝරාගන්න. පහතින් බලන්න මම සත්‍ය වෙළද පොලෙන් අරන් තියෙන ආකාරය. 


මොකක්ද මෙි INSIDE PIN BAR COMBO කියන්නේ. 

මෙකෙන් කියන්නේ අපිට ප්‍රධානව හමුවන Mother candlestick එකෙන් පස්සේ විශාල ෂැඩෝවි එකක් සහිත Inside Bar එකක් හමුවිමයි. පහත ඡායාරෑපය බලන්න.


මෙි ක්‍රමය සත්‍ය වෙළද පොලේ හමුවන ස්ථානයක් තමයි මම පහතින් දාලා තියෙන්නේ. ඒක හොදින් බලන්න.

ඔය ඉහත ඡායාරෑපය දිහා බලුවම ඔයාලට පේනවා නේද මෙි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම මම උඩින් කියලා තියෙන ආකාරයටද අපි අදින රේඛා දෙක අනුව වෙළද පොළ වෙනස් වෙලා තියෙන ආකාරය. 

මෙන්න මෙි විදයට තමා අපි මෙි INSIDE BAR කියන එක හදුනා ගන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙි ක්‍රමය අපේ MT4 හමුවෙන ස්ථානයන් ගැන පොඩි අධ්‍යනයක් කරලා මෙි ක්‍රමය හොදින් අවබෝධ කර ගන්න උත්සහ කරන එක. මුලින්ම කිවිවා වගේ මෙික අමාරැ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හරි ලේසි. ඒ වගේම සාමානෙයන් මම මෙි ක්‍රමය භාවිතා කිරිමෙිදි භාවිතා කරන්නේ 4H චාර්ටි එක. ඔයාලට ඔනිනන් M30, H1, වගේ චාර්ටි භාවිතා කරන්නත් පුලුවන්. 

© Copyright Lakforex. All Rights Reserved. 2010-2024

Risk Disclaimer

Trading foreign currency exchange and Crypto Exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.