Welcome to Lakforex Logo,
100% Free Forex Course.

Forex ගැන දන්නේ නැද්ද ? නොමිලේම ඉගෙන ගන්න ආසද ?

පිවිසෙන්න
Italian Trulli

Auto trading වශයෙන් හදුන්වන මෙහිදි සරල වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ කිසියමි ආයෝජනයක් සමගින් ඔබ අපගේ ස්වංක්‍රිය ගණුදෙනු පද්ධතියට සම්බන්ධ වී කිසිදු ගනුදෙනුවක් යෙදීමකින් තොරව හෝ Forex ඉගෙන ගැනීමකින් තොරව මාසික ආදායමක් ස්වංක්‍රීයවම ලැබීමයි. සාමාන්‍ය Forex trading වලදි ඔබ විසින්ම ගණුදෙනු යොදා මුදල් ඉපයීමට සිදුවුවත් මෙ ක්‍රමයේදි එවැනි කිසිවක් අවශ්‍ය නැත. අවශ්‍ය වන්නේ මුලික ආයෝජනයක් කිරීම පමණයි. සෑම මසකම $200 - $600 (රැපියල් 34000 - 110,000 ) ත් අතර මුදල් මෙයා ආකරයෙන් ඔබට ලාභය ලෙස ස්වංක්‍රියම ලබා ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා. එවගේම ලොකේ ඔනෑම තැනක ඉන්න, ඔනෑම තරාතිරමක, කාර්යය බහුල හෝ තම ආයෝජනයට අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැකි විශ්වාසවන්ත තැනක් සොයන එහේමත් නැතතං ගණුදෙනු කරන්න වෙලාක් නැති ඔනෑම අයෙකුට සමිබන්ධ වෙන්නත් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. (පසුගිය මස ගණුදෙනු විස්තර [ලාභ ලැබි ඇති අකාරය] පහතින් බලන්න)

2021 JUNE 2021 MAY 2021 APRIL 2021 MARCH 2021 FEB 2021 JAN


2020 ALL History

ඇයි lakforex Auto trading ?

1. පද්ධතිය ස්වංක්‍රීය වන නමුදු 100% Manual ලෙස ගණුදෙනු යෙදීම සිදුවේ. ගණුදෙනු සදහා කිසිදු ස්වංක්‍රිය ඉන්ඩිකේටර් හෝ EA භාවිතා නොකරේ.
2. යොදන සියලුම ගනුදෙනු ඔබගේ මෘදුකාංගය හරහා ඔනෑම අවස්ථාවක ඔබට බලා ගත හැකිය.
3. සැම මසකම $200 - $600 ත් අතර ලාභයක් අපෙක්ෂා කරේ. (වෙළදපොල තත්වයන් මත අඩු වැඩි විය හැකි විම සාමාන්‍යයි)
4. මෙි වෙන තෙක් කිසිදු ගණුදෙනුවක් ආලාභ වී නැත. (පසුගිය ගණුදෙනු වාර්තා බලන්න)
5. Forex සම්බන්ධ වසර 13 ක පුර්ණාකාලීන අත්දැකීම් සමග ඔබට ලංකාවෙි ලබා ගත හැකි එකම විශ්වාස වන්ත Auto Trading ක්‍රමය මෙයයි.
6. උපරිම ආර්ක්ෂිත ක්‍රමවේද සියල්ලම නිසි පරිදි භාවිතා කරේ.

ආයෝජනයන් සහ ලාභයන්

1. මුලික තැන්පතු $4000 කි. (ආයෝජනය වැඩි වන තරමට ගිණුමට වාසිදායකය). අපෙක්ෂිත මාසික ලාභය $200 - $600 ක් අතර වෙි. (අඩු වැඩි විය හැකිය)
2. ලාභ මුදල් බෙදීයෑම ඔබට 70% ක් සහ අපට සියට 30% ලෙස වෙි. මෙය ඔබ විසින් මාසික ලාභ මුදල් ලබා ගැන්නා අවස්ථාවෙිදි කළ හැකිය.
3. සෑම මසකම 24 වෙනිදින සිට ලාභ මුදල් ලබා ගැනීම් සිදු කරේ.
4. අවශ්‍යනම් මීට වඩා වැඩි ආයෝජනයක් වුවද කළ හැකි නමුත් එයට සාපෙක්ෂව ලාභය වැඩි නොවේ. කෙසේ වුවද වැඩි ආයෝජනයක් ගිණුමේ තබා ගැනීම හදිසි අවස්ථාවන් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙි.

SECURITY

1. අවුරැදු 13 ක පුර්ණ කාලීන ඇතදැකීමි හා දැනුම භාවිතයෙන් හා, Risk Level උපරිම වාසිදායක අයුරින් තබා ගනි. (You are the owner of your account and your money. so you have to manage the free margin. we only put total 0.5 trades at all time. )
2. ඔබ මුදල් තැන්පත් කරනුයේ සෘජුවම Nordfx තැරැවිකාර ආයතනයට වන අතර අප (lakforex) විසින් කිසිදු ආකාරයකින් මුදල් භාර ගැනීමක් හෝ හුවමාරැ කිරීමක් සිදු නොකරයි. එබැවින් තැන්පතු මුදල් වඩාත් ආර්ක්ෂිත වෙි.
4. එසේම ඔබගේ ගිණුම තුල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු කළ හැක්කේ ඔබට පමණි.

ACCOUNT

1. දැනට පවතින සාමාන්‍ය (fix, Pro) ගිණුම් හෝ වෙනත් සමාගම් වල ගිණුමි භාවිතා කළ නොහැකි අතර භාවිතා කල හැක්කේ NORDFX හි Zero ECN ගිණුම් පමණි.
2. නව ගිණුමක් අවශ්‍ය වන අතර, පහත පියවරල් අනුගමන කර ඔබගේ ගිණුම විවෘත කරන්න.
3. පහත සැබැදියට පිවිස ඔබගේ මුලික විස්තර ඇතුලත් කර Account type - ZERO , Credit Leverage - 1:500 ලෙස යොදා ගිණුම විවෘත කරගන්න.
4. Open a Forex Account
5. සාර්ථකව විවෘත කර ඇත්තනම් ඔබගේ ඉමෙල් ලිපිනයට ගිණුම් විස්තර ලැබෙනු ඇත. එය සුරැකිව තබා ගන්න.
6. ඔබගේ ගිණුම සහතික කර ගැනීමේ පියවරවල් සදහා මෙම ලිපිය අනුගමන කරන්න. පිවිසෙන්න
7. ගිණුම සහතික වු පසු ඔබ තැන්පත් කිරීමට අපෙක්ෂා කරන මුදල තැන්පත් කරගත හැකිය. (අවමය $3000 කි.)
8. ඔබ සිටින්නේ ලංකාවේනම්, මුදල් තැන්පත් කිරිම සදහා තැන්පත් කිරීමට අපෙක්ෂා කරන මුදල, ඔබගේ නොර්ඩ් ගිණුම් අංකය, අපගේ +91-9717167977 අංකයට WhatsApp කරන්න. (ඔබට Nordfx Local Deposit සේවාව මගින් මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය.)
9. මුදල් තැන්පත් කල පසු අපව දැනුවත් කරන්න.

සම්බන්ධ වීම හා සේවාව පිළිබද කොන්දේසි

1. Auto trading සමග සමිබන්ධවීමට ඔබට අවශ්‍යතාවයක් ඇතිනමි මුලින් ඉහත කරැණු සියල්ලම හොදින් කියවා අවබෝධ කර ගන්න. කෙසේ වුවද ගිණුමි විවෘත කිරීමට හා මුදල් තැන්පත් කිරීමට පෙර ඇති අවස්ථා ප්‍රමාණය දැන ගැනීම ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයක් වන අතර ඒ සදහා කරැණාකර අපව වටිස්ඇප් හා සමිබන්ධ කරගෙන දැනුවත් කරන්න.
2. උපරිම අවස්ථා 500 කි. තවත් අවස්ථා 18 ඉතිරිව පවති.
3. මෙම සේවාව සදහා මුදල් තැන්පත් කිරීමෙදි, කිසිදු ආකාරයකින්, ණයට, උකසට හෝ ඇපවි ලබා ගත් මුදල් තැන්පත් කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් වන අතර, ඔබ තැන්පත් කළ යුතු වන්නේ ඔබ සතුව දැනට ඇති, ඔබට දැරිය හැකි අමතර මුදල් පමණි. මෙි පිළිබදව ඔබ සැලිකිලිමත් විය යුතුය.
4. සේවාවට සමිබන්ධ වු පසු, ඔබ විසින් කිසිදු ගණුදෙනුවක් ගිණුම තුල දැමිම , වෙනස් කිරීම, හෝ අවසන් කිරීම නොකළ යුතුය.

ඉතා වැදගත් - මෙි සදහා ඔබට Forex පිළිබදව කිසිදු දැනුමක් හෝ අවබෝධයක් අවශ්‍ය නැත. කෙසේ වුවද මුලික දැනුමක් අවශ්‍යනම් අපගේ නොමිලේ පාඨමාලව හරහා දැනුමි වර්ධනය කර ගැනිමට හැකියාව තිබෙි. පිවිසෙන්න

ඉහත විස්තර සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් පවතීනම් ඔනෑම අවස්ථාවක WhatsApp හරහා හෝ ඉමෙල් මගින් අපව සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.
+91-9717167977 (WhatsApp/IMO/Call)
Email : help@lakforex.com

*මෙම පිටුව සේවාව සම්බන්ධ විස්තර අඩංගු කොට දැනුවත් කිරීම පිණිස පවත්වාගෙන යන පිටුවක් මිස සේවාව පිළිබදව ගිවිසුමක් නොවේ. එබැවින් සේවාවේ සිදුවන නව වෙනස්කම් හෝ අලුත් තොරතුරැ මත ඔනෑම අවස්ථාවක මෙම පිටුවේ අඩංගු තොරතුරැ හා විස්තර වෙනස්විමකට ලක්විය හැකිය. එබැවින් මෙම සේවාව පිළිබදව අලුත් තොරතුරැ දැන ගැනිම සදහා මෙම පිටුව හැකි සෑම අවස්ථාවකම අධයනය කරන්න.