Welcome to Lakforex Logo,
Free Forex Course.

සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන Forex පාඨමාලාව සමග සරලව ඉගෙන ගන්න. දිනපතා Forex Signals, Daily Market Ideas, RSI Signals, Price Forecast, AUTO TRADING ආදි සේවා රැසක් නොමිලේ ලබා ගන්න. උදව් සදහා WhatsApp මැසේජයක් යොමු කරන්න.

Get Started

2020-09-25 | Friday

EUR/USD 
Daily Trend   - BUY then SELL/\>

GBP/USD 
Daily Trend   - BUY then SELL/\>

AUD/USD 
Daily Trend   - BUY then SELL/\>

USD/JPY 
Daily Trend   - SELL then BUY \/>


Daily Trading Note : අද දින සමස්ථයක් වශයෙන් ඉහළ යාමකින් පසු පහළ යාමක් අපෙක්ෂා කරේ. විස්තාරත්මක පැහැදිලි කිරීම සදහා සාමාජික සේවා හි Advance Forex Signals, Daily Special Ideas , Price Forecast, RSI, Support and Resistance අනිවාරයෙන්ම භාවිතා කරන මෙන් අවධාරණය කරේ. 
Max Risk Below 5%
Marks
✔️ = Correct Trend
❌ = Wrong Trend