Welcome to Lakforex Logo,
Learn Forex and Crypto Tradings.

Forex සහ Crypto Tradings වලට අලුත්ද ? Lifetime Trading සහය සමග මුල සිට හරියටම ඉගෙන ගන්න.

පිවිසෙන්න

2020-09-17 | Thursday

EUR/USD 
Daily Trend   - SELL with BUY\/\>

GBP/USD 
Daily Trend   - SELL with BUY\/\>

AUD/USD 
Daily Trend   - SELL with BUY\/\>

USD/JPY 
Daily Trend   - SELL Then BUY\/>


Daily Trading Note : අද දින සමස්ථයක් වශයෙන් ඉහළ යාමි සමගින් සිදුවන පහළ යාමක් අපෙක්ෂා කරේ. විස්තාරත්මක පැහැදිලි කිරීම සදහා සාමාජික සේවා හි Advance Forex Signals, Daily Special Ideas , Price Forecast, RSI, Support and Resistance අනිවාරයෙන්ම භාවිතා කරන මෙන් අවධාරණය කරේ. 
Max Risk Below 5%
Marks
✔️ = Correct Trend
❌ = Wrong Trend