Welcome to Lakforex Logo,
Free Forex Course.

සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන Forex පාඨමාලාව සමග සරලව ඉගෙන ගන්න. දිනපතා Forex Signals, Daily Market Ideas, RSI Signals, Price Forecast, AUTO TRADING ආදි සේවා රැසක් නොමිලේ ලබා ගන්න. උදව් සදහා WhatsApp මැසේජයක් යොමු කරන්න.

Get Started

Need A LIVE Training to Learn Forex A-Z ?.

ලොවම දන්න Forex, මුල සිට සරලවම සජීවි පාඨමාලාවක් වශයෙන් හදාරන්න අවශ්‍යද ? ආලාභ නොලභා ලාබ ගන්න භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම දැනගන්න අවශ්‍යද ? ව්‍යාපාරයක් හෝ පුර්ණකාලීන ලෙස කරද්දි ඉතා හොද ආදායමක් ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යද ? මෙි පශ්ණ සියල්ලමට උත්තරය “ඔවි“ නම් මෙි පාඨමාලාව ඔබ වෙනුවෙන්මයි. Online පෞද්ගලික හා කණ්ඩායමි පන්ති ලෙස වර්ග දෙකකින් ලබා ගත හැකි මෙි පාඨාමාලාව Forex පුර්ණ අමතර රැකියාවක් ලෙස හෝ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කිරීමට අපෙක්ෂා කරන ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම සකසලා තියෙනවා. මෙි තුලින් Forex Basic සිට Advance දක්වා සියලුම දැනුමත්, දැනට එකදු ගණුදෙනුවක් හෝ ආලාභ නොවි සෑම මසකම $200 - $300 ත් අතර ලාභ සාමාජිකයන්ට ලබා දෙමින් පුරා මාස තුනක් පුරා පවත්වාගෙන යන lakforex Auto Trading සේවාව සදහා භාවිතා කරන සියලුම අති සාර්ථක ගණුදෙනු උපක්‍රමත්(ගනුදෙනු සදහා කිසිදු ස්වංක්‍රිය මෘදුකාංගයක් භාවිතා නොකරයි.), සාර්ථක ලාභ ලබා ගත හැකි ගණුදෙනු සිග්ලන් සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබදවත්, වසර 13 ක් පුරා මෙතුලින් මම පෞද්ගලිකව ලැබු අත්දැකිමි මගින් ඔබ කළ යුතු හා නොකල යුතු කරැණුත්, ගිණුමි සාර්ථකව කලමණාකරණ කරගනිමින් ඉහළ ලාභයක් ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි උපක්‍රම ආදි සියලුම කරැණු පිළිබදව සමිපුර්ණ වශයෙන් දැනුම ලබා දේ.

VIP Personal Training Program

තනි පුද්ගල පාඨාමාලාවක් ලෙස Forex මුල සිට ඉගෙන ගැනීමට හෝ පුහුණුවීමට අපෙක්ෂා කරන, මුල්‍ය වෙළද පොල ගණුදෙනු අවම වශයෙන් $1000 න් හෝ ඊට වැඩියෙන් ආරමිභ කිරිමට අපෙක්ෂා කරන, Forex පුර්ණ කාලීන ලෙස හෝ ව්‍යාපාරයක් ලෙස ආරමිභ කිරීමට අපෙක්ෂා කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම මෙය විශේෂයෙන් සකසා ඇත. පහත අන්තර්ගත කොටසේ ඇති සියලුම කරැණු පිළිබදව නිසි අවබෝධයකට එනතුරැ නැවත නැවත පුහුණු කිරීමකට ලක් කරේ. කිසිදු මුලික දැනුමක් හෝ ආර්ථිකය පිළිබදව දැනුමක් අවශ්‍ය නොවන අතර, ඒ සියල්ලම පාඨමාලාව තුලින් අවශ්‍ය පරිදි ඔබට ලැබෙි.

01. පාඨමාලා ගාස්තුව රැ 10,000 කි.
02. අධියර දෙකකින් දින දෙකක් පාඨමාලාව පැවැත්වෙන අතර, සමිපුර්ණ කාලය පැය 4 කි.(අමතර කාලයන් අවශ්‍ය පරිදි ලබා දේ)
03. පළමු අධියර ලෙස Basic to Medium පුහුණු වීමෙන් පසු දෙවැනි දින Forex Advance සහ අනෙකුත් වැදගත් ගණුදෙනු ක්‍රම පිළිබදව සාකචිචා කරේ.
04. සතියේ සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දින හැර අනෙකුත් සෑම දිනකම දහවල් 2 සිට සවස 4 දක්වාත්, නැවත රාත්‍රි 9.30 සිට රාත්‍රි 11.30 දක්වාත් වෙලාවන් තොරාගැනීමෙ හැකියාව පවති.
05. පාඨමාලා දින තෝරාගැනීමෙදි පළමු දිනෙන් සතියකට පසුව දෙවැනි දින තිරණය කරන්න. (මුලික පුහුණව සදහා ඔබට අවම සතියක්වත් අවශ්‍ය වේ.)
06. පාඨමාලා සදහා දිනයක් වෙන් කර ගැනීමට අවම දින 3 කට කලින්වත් දැනුවත් කර එය සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ.
07. පාඨමාලාවෙන් පසු තවදුරටත් නොවැටහෙන කරැණු පිළීබදව ඔනෑම අවස්ථාවක සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ සහය ලබා ගැනිමට සෑම දෙනෙකුටම අවස්ථාව ඇත.
08. lakforex ඇඩ්මින් විසින් පෞද්ගලිකවම පාඨාමාලව මෙහෙය වෙි.
09. සියලුම පෞද්ගලික පාඨාමාලා TeamViewer, Skype භාවිතයෙන් පැවැත්වේ.

Group Training Program

මෙි යටතේ උපරිම 5 දෙනෙකුට එකවර පාඨාමාලාවට සහභාගි වීමෙි හැකියාව ලැබෙි. සෑම අයෙක්ටම පෞද්ගලික අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්‍ය බැවින් 5 දෙනෙකුට වඩා සමිබන්ධ කරගත නොහැකිය. අනතර්ගත කොටසේ සදහන් සියලුම කරැණු පියවරෙන් පියවර ආවරණය කරෙ. මෙම පාඨාමාලාව අවම තැන්පතු $500 න්වත් ඉහල ආරමිභ කිරීමට අපෙක්ෂා කරන පිරිස් සදහා විශේෂයෙන සකසා ඇත.

01. පාඨමාලා ගාස්තුව රැ 22,000 කි.
02. අධියර දෙකකින් දින දෙකක් පාඨමාලාව පැවැත්වෙන අතර, සමිපුර්ණ කාලය පැය 6 කි.
03. එක් දිනක් තුල වුවද පාඨාමාලාව සමිපුර්ණ කර අවසන් කල හැකි නමුත් එය සාර්ථක නොවන බව අවධාරණයට ගන්න.
04. පළමු අධියර ලෙස Basic to Medium පුහුණු වීමෙන් පසු දෙවැනි දින Forex Advance සහ අනෙකුත් විශේෂ ගණුදෙනු ක්‍රම පිළිබදව සාකචිචා කරේ.
05. සතියේ සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දින හැර අනෙකුත් සෑම දිනකම දහවල් 2 සිට සවස 4 දක්වාත්, නැවත රාත්‍රි 9.30 සිට රාත්‍රි 11.30 දක්වාත් වෙලාවන් තොරාගැනීමෙ හැකියාව පවති.
06. පාඨමාලා සදහා දිනයක් වෙන් කර ගැනීමට අවම දින 3 කට කලින්වත් දැනුවත් කර එය සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ.
07. පාඨමාලාවෙන් පසු තවදුරටත් නොවැටහෙන කරැණු පිළීබදව ඔනෑම අවස්ථාවක සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ සහය ලබා ගැනිමට සෑම දෙනෙකුටම අවස්ථාව ඇත.
08. lakforex ඇඩ්මින් විසින් පෞද්ගලිකවම පාඨාමාලව මෙහෙය වෙි.
09. සියලුම පෞද්ගලික පාඨාමාලා ZOOM භාවිතයෙන් පැවැත්වේ.

අන්තර්ගතය.

Forex ඉගෙන ගැනීමෙන් පමණක් හා අනෙක ආකාරයේ විවිධ ඉන්ඩිකේටර්ස්, ලයින් ඇදිමෙන් පමණක් සාර්ථකව මුදල් ඉපයිය හැකියි කියලා කවුරැ හරි කියනවනමි ඒක සමිපුර්ණයෙන්ම මුලාවක්. මේ දේ වටහා නොගන්නා නිසා තමයි සත්‍ය වශයෙන් විශාල පිරිසක් ආලාභ ලබන්නේ. මතක තබා ගත යුතු කාරණය තමයි Forex ඉතා සාර්ථක ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්නම් ෆොරෛස් දැනුමට අමතරව තවත් විශාල අමතර ක්‍රම හා උපක්‍රම රාශියක් ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඒක නිසා මෙම පාඨාමාලාවන් කිසිසෙත්ම සාමාන්‍ය ෆොරෙක්ස් පාඨමාලාවක් නොවන බව මතක තබා ගන්න. මේ පාඨමාලාව තුලින් වෙනත් කිසිදු පාඨාමාලවක කිසිම දිනෙක සාකචිචා නොකරන සාර්ථකව මුදල් ඉපයීම සදහා භාවිතා කළ හැකි (මා විසින් පෞද්ගලිකවම භාවිතා කරන) ක්‍රම ඇතුලුව සමිපුර්ණ Forex දැනුම හා ඒහා සමිබන්ධ අනෙකුත් සියලුම අමතර දැනුම උපක්‍රම පිළිබදව සාකචිචා ඔබට දැනුම ලාබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අවසානයේදි ඔබට තනිවම ආලාභ නොලබා අනිවාර්යය ලාභ සමග ඉතා හොද මාසික ආදායමක් ලබා ගත හැකි ගණුදෙනුකරැවෙක් වෙනවා.

01.01. Forex A-Z දැනුම (සියලුම Basic to Advancෆොරෙක්ස් දැනුම).
02. පරිබාහිර සාමාජ ක්‍රියාකාරිත්වයන් Forex සමග සාර්ථකව භාවිතා කරන ආකාරය.
03. ව්‍යාපාරයක් හෝ පුර්ණ කාලීන ලෙස ෆොරෙක්ස් කිරිමේදි ඒ පිළිබදව දැන සිටිය යුතු කරැණු (ඉතා අත්‍යාවශ්‍යි)
04. ආලාභ නොලබා ලාභ ලාබා ගැනීමට භාවිතා කල හැකි අති සාර්ථක හා අනිවාර්ය උපක්‍රම. (අත්‍යාවශ්‍යි)
05. ලෝක ආර්ථිකය දෙස බලා නිවැරදිව ලෙස ගණුදෙනු තීරණ ගන්නා ආකාරය හා අවස්ථාවන් (අත්‍යාවශ්‍යි)
06. ගණුදෙනු කිරීමෙදි අනිවාරයෙන් කළ යුතු දේවල් හා කිසිසෙත් නොකල යුතු දේවල්. (අත්‍යාවශ්‍යි)
07. සාර්ථක ලෙස ස්ථිර මාසික ආදායමක් ෆොරෙක්ස් මගින් ලබා ගැනිමට කළමණාකාරනය කරගත යුතු දේවල හා ඒ සමිබන්ධව අනුගමන කළ යුතු ක්‍රම.
08.වසර 13 ක මාගේ පෞද්ගලික අත්දැකිමි සමග ඔබට අනිවාරයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන වැදගත් උපදෙස් හා සියලුම උපක්‍රම.
09.ඇතුලු Forex මගින් මුදල් ඉපයීමට අත්‍යාවශ්‍ය වෙන තවත් කරැණු කාරණා රැසක් ආවරණය වෙනවා.

ඇයි ලක්ෆොරෙක්ස් පාඨමාලාව

1. අවුරැදු 10 ක් පුරා සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ අධ්‍යාපනයන් හා සේවා ලබා දෙමින් නොකඩවා අද දක්වා යාවත්කාලීන වන ලංකාවෙි එකම Forex වෙබි අඩවියයි.
2. ඇඩිමින්ස් විසින් පෞද්ගලිකවම පාඨමාලා මෙහේයවන අතර, වසර 13 ක පුර්ණ කාලීන Forex වෙළද පොල පිළිබදව අත්දැකීමි ඇත. වර්ථමානය වන විට විදේශ සමාගමි 4 ක වෙළදපොල විශ්ලේෂකයෙකු හා ආර්ථික උපදේශක වරයෙකු ලෙස කටුයුතු කරයි.
3. සමිපුර්ණ පාඨමාලාවම Easy Conversation ක්‍රමය (සාමාන්‍ය කතාබහ කරන ආකාරයෙන්) පැවැත්වෙන බැවින් කිසිදු අත්දැකීමක් නැති ඔනෑම අයෙකුට වුවද වටහා ගැනීම අතිශය පහසුය.
4. කණ්ඩායමි පාඨමාලාවලදි පවා සියලුම සාමාජිකයන් පිළිබදව පෞද්ගලික අවධානය.
5. වචනයට හෝ කතාවට පමණක් සීමා නොවි කිසිදු ගණුදෙනුවක් ආලාභ නොලබා සෑම මසකම $200 - $500 ත් අතර ලාභ සාමාජිකයන්ට ලබා දෙමින් පවත්වාගෙන යන lakforex Auto trading හි පසුගිය සත්‍ය ගිණුමි වාරථා.

මෙම පාඨාමාලවන් පිළිදව වැඩි විස්තර හා දිනයන් ,වෙිලාවන් වෙන් කර ගැනීමට හෝ වෙනත් තොරතුරැ දැන ගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත වට්ස්ඇප් අංකයෙන් ඇඩිමින්ව සෘජුවම සමිබන්ධ කරගන්න.
+91-9717167977 (WhatsApp/IMO/Call)
Email : help@lakforex.com