Free A-Z Forex Course

"සම්පුර්ණයෙන්ම නොම්ලේ Forex සහ Crypto Trading මගින් දිනකට $2-$50 දක්වා උපයන ආකාරය මුල සිට අග දක්වා සරලවම ඉගෙන ගන්න. ලංකාවේ පළමු හා දිනපතා යාවත්කාලීන වන එකම Forex වෙබ් අඩවිය."

Why pay for classes if you can learn everything for free?

Free Forex Course

New to Forex? Learn forex A-Z with our 100% free course. No prior knowledge is required.

telegram icon

Telegram Signals

Get free signals, market updates, analysis with our Telegram channel

Invest and Earn

"What if you could earn a monthly income without trading? The solution is now here. With our direct funded account fund management service, you can earn $100 - $3000 monthly income."

 • $100 - $3000 Monthly Income.
 • Invest and relax.
 • No need to trade. we trade for you.
 • Over 14 Years of Experience

Ready to Invest ?

We are Lakforex. A community of professional Forex Traders since 2010.
Learn or invest with real pro traders who earn more than $1000-$30000 per day.

Getting losses than profits?

මොනෙද් කරත්, නිතරම ආලාභ ලැබීමට හේතු මොනවද ? කොහාමද ආලාභ අඩු කරගන්නේ ? විසදුමක් තියෙනවද ?

1

No Knowledge of the market

වෙළදපොලේ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි හරිහැටි අවබෝධයක් නොමැතිව ගණුදෙනු යෙදීම.

2

No Fundamental news

වෙළදපොලේ අත්‍යාවශ්‍ය නිවිස් පිළිබදව අවධානයක් යොමු නොකිරීම.

3

Imagination

Imagination තුලින් වෙළදපොල තීරණය කර ගණුදෙනු යෙදීමට යාම.

4

Big Lot sizes

ගිණුමට දැරිය නොහැකි ආකාරයේ විශාල ප්‍රමාණවලින් ගණුදෙනු යෙදීම.

5

No Trade Management

ගණුදෙනුවක් ලොස් වන විට කළ යුත්තේ කුමක්දැයි නොදැන සිටිම.

6

Only uses Signals

විවිධාකරයේ සිග්නල් පමණක් භාවිතා කිරිමට හුරැ වීම.

7

Technical Analysis Fan

Technical Analysis වලට පමණක් හුරැවු එ මත පමණක් යැපීමට යාම.

8

No practical tricks

ප්‍රයෝගික ක්‍රම (Practical Tricks) කිසිවක් නොදැන සිටීම.

Learn to Be Practical

නිසි පරිදි ආලාභ නොලබා ලාභ ගැනීම අතිශයින්ම පහසු නමුත් ඒ සදහා පිළිවෙලකට යා යුතුය. අතරින් පතර ඉගෙන ගැනීම, කිසිම ප්‍රායෝගිකත්වයක් නැති විවිධ යුටියුබ් විඩියොස් වල උගන්වන Technical Analysis ක්‍රම කිසිසෙත්ම භාවිතා නොකල යුතුය. සාර්ථක විම සදහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රයෝගික ක්‍රමයි.

Easy Deposits and Withdrawals via Binance

If you have a Binance account, now you can easily deposit and withdraw money via USDT without using third party local merchants.

 • Easy Deposit via P2P (P2P හරහා පහසුවෙන් මුදල් තැන්පත් කරන්න.)
 • 100% Safe System (උපරිම ආරක්ෂාව)
 • 5 min Withdrawals to your Bank Account (විනාඩි 5 න් බැංකුවට මුදල් ගන්න.)

Earn Without Tradings

No Thirds party apps, Invest with real brokers, full transparency, reliable monthly income with lakforex fund management service.

Trade History

Business Investors

 1. Invest and get a Steady Monthly Income
 2. No need to Learn or Trade by Your self.
 3. Monthly Income between $500 - $3000 per 3000 Investment
 4. Start with Minimum of $3000
 5. We are Trading with 14 Years of Experience
 6. All investments are handled by a reputable Forex Broker
 7. Dedicated funds management Dashboard to All investors.

More Profits for your Investment

Direct Funded Account

Dedicated Account Dashboard

Easy deposit and Withdrawals

Steady Monthly Income

Learn All the details About our Fund management Options

#RealTraders

On-Point Advance Practical Course

For traders who want to learn every advance practical trick and method to make good profits.

Practical Trading Tricks.

Identify Next trends with breakup Points

Fundamental News Analysis Methods

Practical Technical Analysis Tricks

Practical Risk and Trade Management methods

මෙ ප්‍රධාන ක්‍රම වන අතර මීට අමතරව සාර්ථක ගණුදෙනු කරැවෙක් වීමට ඔබ දැන සිටිය යුතු පහසු හා අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රම තව ගණනාවක් තිබේ. මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගික පාඨමාලාවක් වන අතර ලංකාවේ වෙනත් කිසිදු පාඨමාලාවකින් ලබා ගත නොහැකි ප්‍රයෝගික සෘජු ලාභ පමණක් අපෙක්ෂිත වපසරියක් ආවරණය කරයි.

on-point image

"උනන්දුව හා කැපවීම නොමැතිනම් මුදල් ඉපැයීම සිහිනයකි"

Earning money is a dream, without interest and dedication

Trade with VIP Membership

වෙළදෙපාලේ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි හරියාකාරව දැනගෙන සාර්ථකව ගණුදෙනු කර ඉහළ ලාභයක් ලැබීම සදහා දැන් lakforex සමග සැබැ ගණුදෙනු කරන සැමට දිනපතා අත්‍යාවශ්‍ය සියලුම තොරතුරැ අපගේ VIP Telegram වැනලය හරහා නොම්ලේම ලබා ගත හැකිය. ඔබ අපගේ පෙර වෙබ්අඩවියේ සාමාජිකයෙක් නම් lakforex VIP Channel එකට සම්බන්ධ වීම සදහා WhatsApp මැසේජයක් යොමු කරන්න.

VIP membership

Daily forex Signals

Instant Forex Signals

Daily Market trends

Special Ideas

RSI Signals

News Signals

News Trading Times

6 currency Pairs

And Many more free services.

Open Your First Forex Account?

වෙළදපොලේ සැබෑ ගණුදෙණු කිරිමට හා පුහුණුවීම් සදහා ඔබට Forex ගිණුමක් තිබිය යුතුය. දැනට ලංකාවේ විශාල පිරිසක් බහුලව භාවිතා කරන පහත තැරැව්කාර සමාගම්වලින් ඔබගේ පළමු ගිණුම විවෘත කර ගන්න.

Account Type - Pro / Leveraage - 1:500

Account Type - Standard / Leveraage - 1:500

Already have a Trading account with above Brokers ?

Don't Trade Alone, Link your account to us and Join with VIP Signal and Analytics channel

lakforex logo

Who is lakforex ?

lakforex යනු 2010 වසරේ සිට අද දක්වා සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ Forex Education සහ ඒ සමිබන්ධ සේවා සපයන ලංකාවේ ප්‍රථම හා දිනපතා යාවත්කාලීන වන ඒකම වෙබ් අඩවියයි. On-Point Tradings පෞද්ගලික පාඨමාලාව හැර වෙනත් කිසිදු සේවාවක් සදහා කිසිම අවස්ථාවක මුදල් අයකිරීමක් සිදු නොකරයි. මේ වන විට 11000 කට අධික කුඩා හා මහ පරිමාණ සාමාජිකයින් පිරිසක් මුදල් උපයන්නන් බවට පත් කර ඇති අතර පුහුණුවේදි , මුදල් ඉපයීමේදි Whatsapp හරහා ඔනෑම අවස්ථාවක ක්ෂණික සහය ලබා ගත හැකිය.

"නොමිලේ සේවාවන් හා උදව් සමග නිසි පරිදි මුදල් ඉපෑයීම ඔබ සතු වගකීමකි."

© Copyright Lakforex. All Rights Reserved

Risk Disclaimer

Trading foreign currency exchange and Crypto Exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.