කොහෝමද මුදල් උපයන්නේ ? මොනවද කරන්න තියෙන්නේ ?

වැඩිදුර විස්තර

Learn Forex

100% නොමිලේ මුල සිට සරලව Forex Trading ඉගෙන ගන්න.

Read Articles

Trading Account

Real trading සදහා අවශ්‍ය කරන සත්‍ය ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න.

Open an Account

Membership

lakforex සාමාජිකත්වය තුලින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රථිලාභ දැනගන්න.

Read More

Forex Signal

forex signal, Daily forecast ඇතුලු සේවා රැසක්

Take Forex Signal

මොකක්ද Forex කියන්නේ ?

Forex යනු දැනට ලොකේ තියෙන ලොකුම මුදල් වෙළද පොල වන අතර දිනකට මෙහි හුවමාරැ වෙන මුදල ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් ට්‍රිලියන 3.8 කි. ලෝකයේ ප්‍රධානම හා විශාලම බැංකු මුලිකවම සමිබන්ධ වන මෙම වෙළද පොල මුලු ලොව පුරාම විහිදි ඇති අතර, බැංකු, විශාල සමාගමි මෙන්ම ඔබ හා මම වැනි කුඩා ප්‍රමාණයේ ගුණුදෙනු කරැවන්ද මෙයට සමිබන්ධව ගණුදදෙනු කිරිම මෙහි ඇති ප්‍රධානම විශේෂත්වයයි. සරලවම මෙය ලොකේ ඔනෑම තරාතිරමක කෙනෙකුට විවෘත තැනකි. lakforex වෙබි අඩවිය නිර්මාණය කිරීමෙි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ Forex වෙළද පොළට පිවිසීමට උනන්දුවක් දක්වන ඔනෑම අයෙකුට අවශ්‍ය වෙන සමිපුර්ණම දැනුමි පැහැදිලිව ලබා දීමයි. විශ්වාස කරනවද සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට උවත් මෙමගින් ඉපයිය හැකි මුදලේ සීමාවක් නොමැති බව. ඒ නමි දිනකට $1 - $50 දක්වා හෝ දිනකට $1000 - $10000 වෙන්න පුලුවන්.

ඇයි Lakforex ?

ඔබ කුමන දැනුම මටිටමක හිටියත්, lakforex ඔබ සදහා විවෘතයි.හේතුව මේ පැමිණි පසුගිය අවුරැදු 7 ක කාලයක සිට මේ වන විට 10000 කට අධික පරිසක් සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ නිසි දැනුමකින් යුත් මුදල් උපයන්නන් බවට පත් කරලා තියෙන හින්දා. මොකද Forex සමිබන්ධව අධ්‍යාපනයන් නොමිලේ ලබා දෙනවා මෙන්ම උදවි පවා නොකඩවා නොමිලේ ලබා දෙන ලංකාවේ එකම වෙබි අඩවිය තමයි lakforex. උදවි අවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් වලදි ක්ෂණික උදවි සදහා Skype chat, Live chat වැනි ක්‍රමද සාමාන්‍ය උදවි සදහා Email තුලින්ද ඔනෑම වෙලාවක අපෙන් උදවි ලබා ගන්නත් පුලුවන්. ඔබේ සාර්ථකත්වය සුළු කාලයකින්ම ඔබටම වැටහේවි ඔබත් lakforex සාමාජිකයෙක්නමි. දිනකට $ 2 සිට $ 50 ක් දක්වා ආදායමි ඔබටත් ලබන්න පුලුවන් නිසැකවම. අවශ්‍ය වන්නේ අපි කියලා තිබෙන විදියට ඔබ ඉදිරියට යන එක පමණයි.

ඔබට ලැබෙන ප්‍රථිලාභ

1. වසර 7 ක Forex අධ්‍යාපනයේ පළපුරැද්ද හා 10000 කට අධික පිරිසක් සාර්ථක කර ඇති එකම වෙබි අඩවිය වීම
2. සියලුම අධ්‍යාපන සේවා ඔබට සපයන්නේ නොමිලේය. සාමාන්‍ය Forex Course වලට වඩා වෙනස්ම ඉගැන්විම ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි
3. පුහුණුවෙන් පසු සත්‍ය ගිණුමි(Real account) ආරමිභ කරන සාමාජිකයින්ට නොමිලේම Advanced Forex Signal , Forex Analysis , Forex News , දිනපතා Economic calender News පිළිබදව සිංහල පරිවර්ථනයන් හා විශ්ලේෂණය(මෙම සේවාව මුදල් ඉපයීමට කැමති Forex Trader වරැන් සදහා අතීශය වැදගත් වේ) ආදිය දිනපතා සැපයීම
4. ඔබට මුදල් ඉපයීම සදහා පුර්ණ වශයෙන් උදවි Live Chat , Skype , Phone and Email හරහා ඔනෑම අවස්ථාවක ලබා දීම

With Membership, We offer all of these services,Completly free of charge

Forex Signal

Forex Analytics

Daily Forecast

Special Ideas

Forex Signal

and Many More...

Daily Updates

Service Name Date and Time
Forex Forecast 2019-10-23 09:15:00 Check
Special Ideas 2019-10-23 09:09:05 Check
Support & Resistance 2019-10-23 09:03:36 Check
Forex Analysis 2019-10-23 08:59:41 Check
RSI Note 2019-10-22 10:17:05 Check
Forex Signals 2019-10-22 10:14:37 Check
MA Signals 2019-10-10 10:06:26 Check

Live Currency Cross Rate