Welcome to Lakforex Logo,
Learn Forex A-Z

Forex මගින් දෛනිකව $1-$10 දක්වා ආදායමක් උපයන ආකාරය නොමිලේ ඉගෙන ගන්න.

පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න
lakforex home

හොදයි, අද මේ ලිපියෙන් කථා කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ කලින් අපි කථා කරපු Economic calendar කියන මාතෘකාවේම 2 වන කොටස. ඒ කියන්නේ අද අපි තවත් වටිනා , ඒ වගේම වෙළද පොළට බලපෑමි කරන්න පුලුවන් Economic calendar  එක හරහා නිකුත් වන නිවිස් කිහිපයක් ගැන කථා කරනවා. නිවිස් කියන්නේ Economic Indicator කියන ඒවට. එහේනමි කලින් මම ලියපු විස්තර මතක ඇතිනේ. එකේ මම පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා කොහොමද Economic calendar  එක භාවිතා කරන්නේ කියන එක. මං හිතනවා ඒක හොදට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපහැදිලි නමි ආයෙත් ගිහින් කියවලා එන්න. මොකද දන්නවනේ ඔක්කෝටම වඩා වැදගත් තෙරැමි ගැනීම කියලා.

කලින් කිවිවා වගේ Forex Market එකේ ඇතිවන බලපෑම අපිට 90% ක් ම මේ Economic calendar එකෙන් නිකුත් වන නිවිස් වලින් අදුන ගන්න පුලුවන්. ඒකට මුලිකම හේතුව තමයි මේ හැම Economic calendar නිවිස් එකක්ම Forex Market එකට බලපෑමි කරන හින්දා. කරන බලපෑම ලොකු පොඩි විදියට වෙන්ස් වෙන්න පුලුවන්. නමුත් බලපෑමක් වෙනවා. ඒකයි මේ Economic calendar එක මේ තරමි වැදගත් වෙන්නේ. අපිට පුලුවන්නමි හරියට මෙ කියන්නේ මොකක්ද , මොනවද මෙවයි වෙන්නේ , අතීතයේ මෙ නිවිස් වලින් මොකක්ද ලැබිලා තියෙන්නේ කියන එක අදුර ගන්න Forex මගින් ලාභ ලබන එක අපහසු වැඩක් නෙවෙයි. වෙන කිසිම Robot Software , Indicator වගේ ඒවා භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැ. ඒක නිසා හැමෝම දැන ගන්න ඔනි මෙකට ඉතා වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තමන්ගේ අවධානයට ගන්න. අන්න ඒ කරැණ හින්දා මම මේ ලිපියෙන් තවත් USD සහ EURO වෙළද පොලවල් වලට බලපාන වැදගත් Economic calendar නිවිස් කිහිපයක් පිළිබදව කථා කරනවා. හොදින් අවබෝධයට ගන්න.

US Indicator - US Economic calendar නිවිස්

 • Non-Farm Payroll - 

මෙතනින් කියන්නේ ඇමෙරිකාවේ වෙසෙන වැඩ කරන්නෙන් වෙනුවෙන් රජය හා ගොවිපලවල් , කර්මාන්ත තුලින් ගෙවන ලද මුදල් වල වටිනාකමයි. මේක සෑම මසකම පළමු සිකුරාදා තමයි නිකුත් වෙන්නේ. දැන් කලින් ලිපි එකක් ගත්ත අවබෝධයෙන් හිතා ගන්න පුලුවන්නේ මෙ ගෙවිමි අඩුවුනොත් මොකද වෙන්නේ වැඩි වුනොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක.

 • Trade Balance or US Trade Deficit -

මෙතනදි අදහස් වෙන්නේ ආනයන හා අපනයන වල සමිපුර්ණ වෙනසයි. මෙ පිළිබදව වාර්ථාව සෑම මසකම 10 වන දින නිකුත් කරනවා.

 • Manufacturing ISM Report -

මෙකෙන් කියන්නේ ඇමෙරිකාව තුල ඇති කර්මාන්ත ශාලා තුලින් කල නිශ්පාදනයන් පිළිබදව වාර්ථාව. ඒවා කළමණාකාරන අධ්‍යාතන වලට නිකුත් කරන වාර්ථාව සදහා තමයි මේක සැකසෙන්නේ. හැබැයි මෙවා ආර්ථිකයට කරන බලපෑම නිසා සෘජුවම මුල්‍ය වෙළද පොළට බලපානවා. මෙම වාර්ථාව සෑම මසකම පළමු වැඩ කරන දවසේ නිකුත් කරනවා

 • New Orders For Durable Goods -

කල්පවත්නා භාණ්ඩවල අයදුමි කිරීමි නිශ්පාදනයන් සමග සංසන්දය කිරීමෙන් ක්ෂණිකව හා ඉදිරියෙදි යෑවිමට සුදනාමි කර ඇති භාණ්ඩ පිළිබදව දත්තයි. මෙයත් වැදගත් ආර්ථික සාධකයකි. මාස්පතා නිකුත් නොවන අතර මාස 3 කට හෝ යමි කිසි කාලසීමාවක් තුලදි නිකුත් කරේ

 • PPI – Finished Goods -

නිශ්පාදන ධාරිතාවයන්ගේ ශුද්ධ උද්ධමනය මැනීම මෙමගින් අදහස් කරේ. නමුත් මෙහිදි මනිනු ලබන්නේ භාණ්ඩ වල පමණි. සේවා මෙහි අන්තර්ගත නැත. මෙ පිළිබදවව දත්ත සෑම මසකම 15 වනි දින නිකුත් කරේ

 • US Unemployment Rate (%) -

මෙයින් දැක්වෙන්නේ සමිපුර්ණ රැකියා විරහිත පුද්ගල පමාණය. එය දක්වන්නේ පතීශකයක් ලෙසින් වන අතර රැකියා විරහිත භාවය ආර්ථික වර්ධනයට මෙන්ම පහළ යෑමටද විශාල වශයෙන් බලපාන සාධකයක්. මෙය සෑම සතියකම අගහරැවාදා දින නිකුත් කරේ.

 • Residential Building Permits -

මෙයින් අදහස් වෙන්නේ සමිපුර්ණ තනි නිවාස හා සමුහ නිවාස ඉදිරිකිරීම සදහා ලබා දුන් බලපත්‍ර වල පිළිබදව වාර්ථාවක්. එයත් ආර්ථියකට බලපාන්නේ මෙමගින් පුද්ගලයන්ගේ හා ආයතන වල ආර්ථික තත්වය පෙන්නුමි කරන නිසයි. මෙයත් සෑම සතියකම අගහරැවාදා දින නිකුත් කරේ.

 • Industrial Production -

US කර්මාන්ත ශාලා වල හා උපකරණ නිශ්පාදනයන්ගේ මිනුමි මෙමගින් පෙන්නුමි කරේ. මිනුමි වල ධාරිතාවය හා ලබා ගත හැකි සමිපත් වලින් අත්වන වාසිය මෙමගින් නිරැපණය කරන අතර සෑම සතියකම අගහරැවාදා දින මෙය නිකුත් කරේ.

 • Housing Starts -

අලුතින් ආරමිභ කරන ලද නව නිසාව පිළිබද සත්‍යම ගණනයන් මෙමගින් ඉදිරිපත් කරේ. මෙය සෑම මසකම 17 වන දින නිකුත් කරන වාර්ථාවකි

EURO Indicators - EURO කලාපීය නිවිස්

 • EURO Zone CPI - 

යුරෝ කලාපීය සාමාජිකයන්ගේ පාරිභෝගික රාටවන් පිළිබද දත්තයන් තමා මෙකෙන් නිරැපණය වෙන්නේ. මම කලින් ලිපියෙත් මේ ගැන ලියලා තියෙනවා. පාරිභෝගික රාටාවන් පිළිබදව වාර්ථාවන් සෘජුවම ආර්ථික තත්වය නිරැපණය කිරීමට බලපාන නිසා මෙය ආර්ථිකය වෙනස් කිරීමට බොහෝ සේ බලපාන සාධකයක්. සෑම මසකම මෙන්ම සෑම කාර්තුවකමද මෙම වාර්ථාව නිකුත් වෙනවා

 • German Zew PMI - 

මෙකත් තවත් අතිශය වැදගත් වාර්ථාවක් කිවිවොත් නිවැරදි. මොකද මෙකෙන් කරන්නේ එ කලාපයේ ආර්ථික තත්වය පිළිබදව , එහි හැසිරිම පිළිබදව බැංකුවල මයතන් ඉදිරිපත් කිරීම. සාමාන්‍යෙයන් ආර්ථිකය පිළිබදව බැංකු වල වගකීම වැඩි අගයක් ගන්න නිසා මෙයිනුත් අපට ගණුදෙනු සදහා විශාල ප්‍රෙයා්ජනයක් ගන්න පුලුවන්. මාසිකව තමයි මේ වාර්ථාව නිකුත් වෙන්නේ.

 • ECB Rate Decision - 

තීන්දු තීරණ ගැනීමෙන් පසු ECB(The European Central Bank) ප්‍රධානියා විසින් ඉදිරිපත් කරන මත දැක්වීමි තමයි මෙතනින් පෙන්වා දෙන්නේ. එකත් ඉතින් ගොඩක් වැදගත් බව අමුතුවෙන් කියන්න ඔනි නැනේ. මෙවා හොදට අධ්‍යනය කරොත් වෙළද පොළට මොකද වෙන්නේ කියන එක අදුන ගන්න හරිම ලේසි. හැබැයි මෙක නිකුත් වෙන්නේ කාර්තු වශයෙන්. 

මෙි නිවිස් නිකුත් කිරිමි ඉතාමත් වැදගත් ඒවා. ඒවගේම කලින් ලිපියේ අඩුව දැන් මේ ලිපියෙන් මම සමිපුර්ණ කරලා තියෙනවා.