Forex Course

Basic Level Articles + Medium Level Articles +
 1. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 2. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 3. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 4. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 5. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 6. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 7. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 8. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 9. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 10. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
 11. මුදල් තැන්පත්(Deposit) කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම(Withdrawal)
Advance Level Articles +
 1. Lakforex Signal නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය
 2. News Trading 2 - ලෝක සිදුවීම මත නිවැරදිව Trading යොදන ආකාරය
 3. Economic Calendar භාවිතා කර ගණුදෙනු යොදා ගන්නා හැටි
 4. Economic Calendar News හා ලාභ ලබන අකාරය පිළිබදව ප්‍රෙයෝගික ක්‍රම - 1 කොටස
 5. MT4 සදහා ඊලග ඉහළ හෝ පහළ යැම දැන ගත හැකි වටිනා Indicator එකක් Download කරමු
 6. Candlestick Pattern - සදහා ආරමිභයක්
 7. Forex මගින් දිනකට $ 200 ට වඩා උපයන්න කැමති අයට
 8. Economic Calander භාවිතයෙන් ගණුදෙනු යොදන ආකාරය - 2 කොටස
 9. තවත් වටිනා Indicator එකක් - Up and down Arrow
 10. ප්‍රධාන Candlestick Reversal Patterns හදුනා ගනිමු - 1 කොටස
 11. Thechnical Analysis සදහා ඇරඹුමක්
 12. Support and Resistance
 13. Moving Avarage හදුනා ගැනීම හා ගණනය කිරීම
 14. Moving Avarage මගින් Trend හදුනා ගැනිම
 15. RSI භාවිතා කරන්නේ කෙසේද ?
 16. Fibonacci Retracements භාවිතා කිරීම
 17. Bolinger Bands හදුනා ගැනිම සහ භාවිතා කරන ආකාරය
 18. Chart Pattern 01
 19. Inside Bar Trading
 20. Price Action - ගැන මුල සිට ඉගෙන ගනිමු.
 21. Price Action With Trend Line
Real Trading වලට යාමට ප්‍රථම දැන ගත යුතු වැදගත් කරැණු

ඉතින් මම මේ ටික කියන්නේ Real Trading කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඔක්කෝටම. මේ උපදෙස් පිළිපදින්න බැරිනමි කරැණාකර Real Trading නොකර ඉන්නා ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මම මේ වෙබි අඩවියෙන් ගොඩක් දේවල් නොමිලේ පැහැදිලිව කියලා දෙනකොට ඒවා අවබෝධයට නොගෙන අනවබෝධයෙන් වැඩ කරලා සල්ලි නැති කර ගත්තම එකෙන් වෙන්නේ නිවැරදිව මුදල් උපයන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් නිකරැනේ එපා කර ගන්න එක. මේ කොචිචර කිවිවත් සමහර අයගේ අනවබෝධ වැඩ නිසා එහේම වෙන්න අවශ්‍ය නැ කියන එකයි මගේ අදහස්. ඒක නිසා මම පහත දාලා තියෙන උපදෙස් අනිවාර්යේන්ම Real Trading කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අය පිළිපදින්නම ඔනි. මොකද උපදෙස් පිළිපදිනේනේ නැතිව 

හිතු මතේ වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේ සල්ලි නැති කරගෙන එයාලා බනින්නේ Forex කරන්න හොද නැ, කියලා. හැබැයි එ කියන අය කියන්නේ නැ තමන් හිතුමතේ වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මෙ සල්ලි නැති කර ගත්තේ තියන එක.. මෙහේම වුනාම මෙකෙන් වෙන්නේ මේ වෙනකොට හොදට Forex කරන සාමාජිකයන්ටත් හා මෙකට හොද අවබෝධයෙන් සමිබන්ධ වෙන්න බලාගෙන ඉන්න අයගෙත් ධෛරය නැති වෙන එක. ඒක නිසා ඔය Real Trading වලට යන්න ප්‍රථම මේ උපදෙස් නිසියාකාරව පිළිපදින්න කියලා මම කියනවා. මොකද එහේම කියන්නේත් ඔයාලගේම හොදට. 

ඒ වගේම දැන් ඔයාලා ඩිමෝ ගිණුමි පුහුණු වෙලා ඉවරනං සත්‍ය ගිණුමි වලට යන්න පුලුවන. එහේම නැතිනම තවත්  ඩිමෝ ගිණුමක් විවෘත කර ගෙන තව දුරටත් පුහුණු වෙන්න පුලුවන්. සාමාණයෙන් ඩිමෝ ගිණුමක් තියෙන්නේ සති දෙකක් වගෙනෙ. ඒක ඉවර වුනාම ඒ ගිණුම මෘදුකාංගයේ තිබුනත් වැඩ කරන්නේ නැතිව යනවා. එක්ස්පයර් වුනාම ආයේ එකෙන් වැඩක් ගන්න බැ කියන එකත් මතක තියා ගන්න.

 1. ඔබට Real Money සමග ගණුදෙනු කළ හැක්කේ lakforex වෙබි අඩවියේ අලුතින් හදුන්වා දුන් lakforex my account එක Verfied කර ගත් සාමාජිකයන්ට පමණයි. (Advanced members Only Article ආදිය කියවු පසු ) - හේතුව Real Trading කරන අයට අවශ්‍ය පැහැදිලි උපදෙස් , ලිපි තියෙන්නේ මෙම lakforex my account තුල වීම නිසයි. ඒක නිසා සෑම අයෙක්ම සත්‍ය මුදල් ගනුදෙනු කිරීමට ප්‍රථම ඔබ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර ඇතිනම් lakforex my account එකක් සාදාගෙන එය සහතික කරලෙන මෙම ලිපි කියවා අවබෝධයක් ලබා තිබීම අතිශයින්ම වැදගත්
 2. එසේ නොමැතිව කටයුතු කරන අයට පසුව කිසිම සේවාවක් ලබා ගත නොහැකි බව සලකන්න. 
 3. මෙම වෙබි අඩවිය භාවිතයෙන් කටයුතු කරනවානමි Real Trading ආරමිභ කිරිමට ප්‍රථම මා දැනුවත් කරන්න. (Online Live Chat - Go to Contact Us Page) - ඔබට කාල වෙලාවක් ඇතිනමි මා වෙත දැනුවත් කරන්න. 
 4. Real Money සමග ගනුදෙනු කිරිමට ප්‍රථම Demo account පුහුණු කර තිබීම අනිවාර්යය වේ. (අවම සති දෙකක් වත්. )
 5. Real Trading කිරීමට ප්‍රථම Trading Open , Close , Chart , Leverage , Lot Size , Pips , අවදානමි කලාපය ආදි මාතෘකා සමිබන්ධ දැනුම අනිවාර්යය වේ.  ( ඔබට ගණුදෙනුවක් ඉක්මනින් විවෘත කර ගැනීමට , එය Close දැමීමට හොද පුහුණුවක් තියෙනවනමි වඩාත් හොදයි)
 6. එසේම අනෙකුත් මාතෘකා සමිබන්ධ අවබෝධයද අතිශයින්ම වැදගත් වේ. 
 7. Real Trading ආරමිභ කළ පසු භාවිතා කළ හැකි උපරිම Lot Size(Volume) එක 0.01 කි.( 0.01 යනු 0.1 Volume එක නොවේ.  )($ 100 සිට $ 500 දක්වා. මෙම තැන්පත් කිරීමට වඩා ඉහළනමි 0.02 භාවිතා කළ හැකිය.) ඊට වඩා ප්‍රමාණයන් භාවිතා කිරිම අනුමත නොකෙරෙ. මෙම උපදෙස දැඩි සේ අනුගමනය කළ යුතු අතර ගණුදෙනු දැමීමට ප්‍රථම මෙම Lot Size එක පිළිබදව විශේෂ අවදානයක් යොමු කිරිම අනිවාර්යය වේ. 
 8. $ 100 - $ 500 අතර දක්වා ගිණුමි සහිත සාමාජිකයින් එක වරක් හෝ 0.1 lot size එකෙන් ගණුදෙනු දැමීම සාමාජිකත්වය ස්වංක්‍රියවම අහෝසි වි lakforex my account එක ක්‍රියාවිරහිත වනු ඇත. එවිට නැවත සාමාජිකත්වයන් ලබා දෙනු නොලැබේ. (අනුමත Lot Size 0.01 - 0.02 ) දක්වා පමණි. 
 9. ප්‍රධානම ගණුදෙනු මුදල් වර්ගය ලෙස GBP/USD භාවිතා කරන්න. මෙය ඉතා හොද ගනුදෙනු මුදල් වර්ගයක් බැවින් වඩාත් විශ්වාස වන්තව පහසුවෙන් Trading කළ හැකි වේ. EUR/USD මුදල් වර්ගය විශාල වෙනස් විම පෙන්වන බැවින් විශාල මුදලක් සහිත ( අවම $ 500 ක් වත්) සාමාජිකයින් හැර අනෙක් සාමාජිකයින් EUR/USD වලින් ගණුදෙනු කිරීම නොකල යුතුය. 
 10. එක් වරකට ආරමිභ(දැමිය හැක්කේ) කළ හැක්කේ එක් ගනුදෙනුවක් පමණි. තවත් එකක් ආරමිභ කිරිමට කලින් පෙර විවෘත කර ඇති ගණුදෙනුව ලාභ කර Close කර තිබිය යුතුය. 
 11. කිසිම අවස්ථාවක එකදිගට එක් දිනකදි විශාල Lot Size වලින් විශාල ලෙස ගණුදෙනු දමා මුදල් ඉපයීමි කිසිසෙත් නොකළ යුතුය. (උදා - ඔබගේ ගිණුමෙි $ 100 ක් ඇතිනමි එක දිනකට ඔබ $ 6000 - 10000 ක් වැනි ප්‍රමාණයක් උපයා ඇති නමි එය කිසිම තැරැවිකාර සමාගමක් කිසිසෙත් අනුමත නොකරේ. එය ආසාමාන්‍ය ගණුදෙනු කිරීමෙි තත්වයක් වන අතර එසේ වුවහොත් ඔබ ඉපයු මුදල පවා නැති වීමට ඉඩ තිබෙන බැවින්. මෙය තරයේ අවධාරණයට ගත යුතුය.). 
 12. සාමාජිකත්වය නිසි ලෙස ලබා ගෙන ඒ ඒ මුදල් වර්ග වලට ලබා දී ඇති ගණුදෙනු කරන ආකාරය දැක්වෙන් සාමාජික ලිපි කියවීමද අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුය. එය හොද ලාභයක් පහසුවෙන් ලැබීමට ඉතා වැදගත් වනු ඇත. 
 13. එසේම lakforex my account සහතික(Approved) පසු පියවරින් පියවර හොද අවබෝධයෙන් ඉදිරියටම යැම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. 
 14. ඔබගේ lakforex my account Approved වන තුරැ ගණුදෙනු කළ හැක්කේ Demo account වලින් පමණි.
 15. කිසිම අවස්ථාවක $ 100 සහිත සාමාජිකයින් දැඩි සේ තන්හාවෙන් මුදල් ඉපයීමට යාම නොකල යුතුය. ඔබට විශාල මුදල් ඉපයීමට අවශ්‍යනමි $ 100 වැඩි මුදලක් ($ 300 - $ 500 ) ආයෝජනය කළ යුතුයි. 

කරැණාකර මෙම උපදෙස් වලට එකග නැතිනමි Real Trading කිරීමෙන් වළකින්න. මෙම උපදෙස් පිළිපදින ඔනෑම කෙනෙකුට ලාභය 100% සහතින වන අතර Forex වලින් ලාභ ගන්නා හැටි ඔබටම බලා ගන්න පුලුවන් වගේම එසේම දිනකට $ 1 - $ 5 දක්වා අතරටද යන්න පුලුවන්. මෙම උපදෙස් පිළිනොපදින අය කරැණාකර Real Trading කිරිමෙන් වළකින මෙන් නැවත වරක් දන්වා සිටිනවා. මන්ද උපදෙස් පිළිනොපදින අයට උදවි කිරීමට මගේ කිසිම කැමැත්තක් නැති හින්දා. එ්ක හින්දා එවැනි අයගේ සාමාජිකත්වයද නැතිවෙන්න පුලුවන්. (හිතුමනාපේ වැඩ කිරීමෙන්) එ්ක නිසා කල්පනා කාරිව ගණුදෙනු කර නිවැරදිව ලාභ ලැබීම ඔබගේ දැඩි වගකීමක් බව කරැණාවෙන් සලකන්න. සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා මෙම උපදෙස් නිසි පරිදි කියවා අවබෝධ කර ගන්න. එසේම සෑම සාමාජිකයෙක්ම Real Trading වලට යාටම ප්‍රථම Lakforex Membership ලබා ගෙන එම ලිපි කියවා තිබිමද අතිශයින්ම වැදගත් බවත් හොදින්ම මතක තියා ගන්න. එයට ප්‍රධාන හේතුව සත්‍ය ගනුදෙනු යෙදීම සදහා ඔබට නිසි දැනුමක් ලබා දිම අත්‍යාවශ්‍ය හින්දා.Real account එක සදහා ඇතුලු වන්නේ කෙසේද ? 

දැන් ඔබගේ ගිණුමට මුදල් යොදා ඇතිනමි එම සත්‍ය ගිණුම සදහා ඇතුලු වෙන්නේ කොහෝමද කියලා බලමු. මොකද ගොඩක් අයට මෙ ගැන තාම පැහැදිලි තාවයකුත් නැ. වෙනම අමුතු ක්‍රමවේදයක් මෙකේ නැ. අපි පුහුණු (Demo) ගිණුමට login වුනු විදියටම තමයි මේකටත් ඇතුලු වෙන්න තියෙන්නේ. හරි මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙන අය පහත සදහන් විදියට කරලා සත්‍ය ගිණුමට ඇතුලු වන්න. මොකද තාමත් ඔයාගේ තියෙන්නේ Demo ගිණුම හින්දා

 • MT4 එක විවෘත කරලා එකේ Menu එකේ තියෙන File වල  Login to trade Account  වලට යන්න. 
 • ඊට පස්සේ එන Login Window එකේ තමා සත්‍ය ගිණුමි විස්තර දාන්න ඔනි. Login : කියන තැන ඔයාගේ සත්‍ය ගිණුමි nordfx Account Number එක දාන්න. Password : කියන තැන සත්‍ය ගිණුමි විස්තර වල ඇති Trader Password එක දාන්න. Saver  : කියන තැනටත් ඔයාට ලැබුනු ගිණුමි විස්තර වල ඇති මොකක්ද ඔයාගේ ගිනුමට අදාල Saver එක කියලා. අන්න එක බලලා හරයට දාලා Login කිලික් කරන්න. දැන් වැඩේ හරි. එචිචරයි. 
දැන් පුහුණු ගිණුමයි, සත්‍ය ගිණුමයි දෙකම එක මෘදුකාංගයේම තමා තියෙන්නේ. ඔයාට ආපහු ඔනිනමි පහුණු ගිණුමට ලොග් වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ මෘදුකාංගයේ තියෙන් Navigator Box එකේ Demo Saver එකට අදාලව ඉදිරියෙන් තියෙන + මාර්ක් එකක් කිලික් කරාම ආදාල පුහුණු ගිණුම එයි. එක ඩබල් කිලික් කරන්න. එතකොට එ පුහුණු ගිණුමට ලොග් වෙනවා. ආයෙත් සත්‍ය ගිණුමට යන්න ඔනිනමි එ සත්‍ය ගිණුමට අදාල saver එක ඉදිරියෙන් තියෙන + මාර්ක් එක කිලික් කරලා ඒ එන ගිණුම කිලික් කාරානමි වැඩේ හරි. 

මේ Saver කියන එක මොකක්ද කියලා ඔයාට ලැබුනු සත්‍ය ගිණුමේ විස්තරවල ඇති. 

Comments